Centrum Medyczne Ostrobramska

Bez akredytacji

Warszawa
ul. Gen. Fieldorfa 40

Kierownik: Dr Robert Czarnecki

Liczba operatorów kardiologii inwazyjnej w Pracowni certyfikowanych przez AISN PTK:0

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt