Akredytacja pediatrycznych pracowni kardiologii inwazyjnej

 • AISN
 • >
 • Akredytacje
 • >
 • Akredytacja pediatrycznych pracowni kardiologii inwazyjnej

Pediatryczne pracownie kardiologii inwazyjnej powinny być zlokalizowane jedynie w referencyjnych ośrodkach kardiologicznej opieki pediatrycznej

(24-godzinne zabezpieczenie oddziału kardiologii dziecięcej, pediatrycznego oddziału intensywnej opieki medycznej, oddziału kardiochirurgii dziecięcej oraz pracowni hemodynamiki)

Zakres działalności pediatrycznych pracowni kardiologii inwazyjnej obejmuje wszystkie zabiegi z zakresu inwazyjnej diagnostyki kardiologicznej:

 • diagnostyczne cewnikowanie serca w wadach wrodzonych
 • diagnostyczne cewnikowanie serca w wadach nabytych
 • biopsje mięśnia sercowego

oraz interwencyjne zabiegi kardiologiczne w wadach wrodzonych serca (w tym zabiegi ratujące życie) w zakresie zabiegów standardowych:

 • przeznaczyniowe atrioseptostomie,
 • walwuloplastyki balonowe,
 • angioplastyki balonowe,
 • zamykanie przetrwałego przewodu tętniczego
 • zamykanie innych nieprawidłowych naczyń
 • zamykanie ubytku przegrody międzyprzedsionkowej.

W niektórych pracowniach są wykonywane dodatkowo interwencyjne zabiegi ponadstandardowe:

 • przeznaczyniowe lub hybrydowe (przez torakotomię) zamykanie ubytków przegrody międzykomorowej,
 • implantacje stentów do dużych naczyń,
 • wszczepianie zastawek na stencie,
 • implantacje stentów do przewodu tętniczego u noworodków,
 • udrażnianie zarośniętej zastawki płucnej u noworodków
 • inne wykraczające poza wykaz procedur standardowych.

Zabiegi ponadstandardowe wydzielono z uwagi na ich małą liczbę oraz stopień trudności. 

Wymogi kwalifikacyjne dla pediatrycznej pracowni kardiologii inwazyjnej klasy A i B

Wyposażenie:

 1. Angiograf cyfrowy wysokiej klasy z oprogramowaniem umożliwiającym wykonywanie pomiarów struktur anatomicznych , pomiarów parametrów czynnościowych lewej komory oraz archiwizację danych
 2. Strzykawka automatyczna
 3. Aparatura rejestrująca stan hemodynamiczny pacjenta
 4. Hemoksymetr
 5. Aparat do znieczulenia z możliwością monitorowania funkcji życiowych pacjenta
 6. Defibrylator i kardiostymulator zewnętrzny
 7. Pełen zestaw specjalistycznego sprzętu medycznego służącego do wykonywania diagnostycznych zabiegów kardiologicznych u dzieci oraz standardowych zabiegów interwencyjnych (w przypadku pracowni B również sprzęt wymagany dla przeprowadzania zabiegów ponadstandardowych)

Kierownik pediatrycznej pracowni kardiologii inwazyjnej/kierownik programu inwazyjnej kardiologii dziecięcej (dotyczy pracowni użytkowanych wspólnie z kardiologami lub radiologami interwencyjnymi):

 • specjalista kardiolog dziecięcy
 • lub pediatra-kardiolog

Minimalna liczba procedur w ciągu roku:

 • Pracownie A   Zabiegi kardiologii interwencyjnej – 50
 • Pracownie B    Zabiegi kardiologii interwencyjnej – 100                                                                                                                                    

   

Opłata za certyfikat akredytacji dla pracowni wynosi 3000 PLN na 3 lata 

 

Konto AISN PTK:

ul. Stawki 3A lok. 1-2

00-193 Warszawa

ING Bank Śląski S.A

Nr konta: 03 1050 1025 1000 0022 9329 3144

Tytuł przelewu: „Opłata za akredytację pracowni w… [miasto, w którym znajduje się pracownia], … [imię i nazwisko kierownika pracowni]”

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt