Regulamin akredytacji konferencji polskich

Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego udziela rekomendacji bez przyznawania punktów edukacyjnych dla

  • krajowych konferencji kardiologicznych, konferencjom organizowanym przez instytucję naukowo-badawczą, fundację lub inną organizację niezwiązaną z produkcją i/lub dystrybucją leków lub sprzętu medycznego,
  • program konferencji wraz z listą wykładowców, operatorów, panelistów i/lub przewodniczących sesji/moderatorów- musi być przedstawiony do opinii Zarządu minimum na 2 miesiące przed terminem konferencji i zatwierdzony przez Zarząd AISN PTK,
  • w gronie komitetu naukowego minimum 2 członków Zarządu AISN PTK,
  • organizator konferencji zobowiązuje się pisemnie we wniosku do Zarządu o nadanie akredytacji AISN PTK, że wykłady, prezentacje przypadków klinicznych oraz transmisje zabiegów będą promowały medycynę opartą na faktach oraz aktualne wytyczne ESC, PTK i AISN PTK z wyraźnym podkreśleniem sytuacji, w których leki lub produkty lecznicze stosowane są w ramach prowadzonych badań klinicznych lub niezgodnie z zarejestrowanymi wskazaniami (tak zwane zastosowanie „off label”),
  • przyznanie akredytacji AISN PTK jest równoznaczne z pełną akceptacją i poparciem Zarządu AISN PTK dla zawartości merytorycznej konferencji, wiąże się z możliwością używania w materiałach promocyjnych (drukowanych oraz internetowych) oficjalnego logo AISN PTK, zapewnia promocją danej konferencji za pośrednictwem strony internetowej AISN PTK oraz oficjalnych zawiadomień i zaproszeń do udziału w konferencji ze strony Przewodniczącego Zarządu AISN PTK przesyłanych do wszystkich członków Asocjacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • przyznanie akredytacji AISN PTK wiąże się z jednorazową opłatą na rzecz AISN PTK w wysokości 2000 zł.
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt