• AISN
  • >
  • AISN
  • >
  • Grupy Robocze w ramach AISN

Grupy Robocze w ramach AISN

Grupa Robocza
„Nowoczesne technologie stentów i balonów lekowych”

Głównym obszarem działalności grupy jest rozwój badań naukowych w dziedzinie balonów pokrytych lekiem antyproliferacyjnym oraz stentów nowej generacji. Poszerzenie wiedzy w tym zakresie przyczyni się do szerszego wdrożenia innowacyjnych strategii terapeutycznych w leczeniu choroby wieńcowej.

Przewodniczący: prof. Wojciech Wańha
Sekretarz: dr n. med. Sylwia Iwańczyk
Ekspert zagraniczny: dr Bernardo Cortese

Członkowie Grupy:
prof. Adam Janas, dr hab. med. Adrian Włodarczak, dr n. med. Kamil Bujak, prof. Maksymilian Opolski, dr hab. med. Michał Hawranek, dr n. med. Miłosz Dziarmaga, dr n. med. Piotr Desperak, dr n. med. Piotr Niezgoda, dr hab. med. Rafał Januszek, dr n. med. Rafał Wolny, prof. Zenon Huczek

Grupa Robocza
„Niewydolność serca i mechaniczne wspomaganie krążenia”

Obszarami działalności grupy jest ocena sposobów i efektów leczenia wstrząsu kardiogennego w Polsce oraz opracowanie zaleceń dotyczących poprawy tych efektów w oparciu o zastosowanie mechanicznego wspomagania krążenia w systemie hub-and-spoke. Aby to osiągnąć grupa będzie organizować szkolenia z zakresu stosowania mechanicznego wspomagania krążenia w zabiegach angioplastyki wysokiego ryzyka i wstrząsu kardiogennego.

Przewodniczący: prof. Wiktor Kuliczkowski
Wice-Przewodniczący: dr hab. med. Jerzy Sacha
Sekretarz: dr n. med. Wojciech Zimoch
Ekspert (Mentor): prof. Mariusz Gąsior

Członkowie Grupy:
prof. Stanisław Bartuś, dr n. med. Maciej Bochenek, prof. Rober Gil, dr hab. med. Michał Hawranek, dr hab. med. Tomasz Hrapkowicz, prof. Zenon Huczek, dr hab. med. Marta Kałużna-Oleksy, prof. Paweł Kleczyński, dr Michał Kosowski, prof. Jacek Legutko, dr n. med. Arkadiusz Pietrasik, prof. Roman Przybylski, dr n. med. Łukasz Pyka, prof. Agnieszka Tycińska

Grupa Robocza
„Interwencje sercowo-naczyniowe u kobiet”

Głównym obszarem działalności grupy jest poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowia sercowo-naczyniowego kobiet, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia inwazyjnego. Zwrócenie uwagi na odmienności czynników ryzyka, strategii postępowanie oraz rokowania.
Dodatkowo, zależy nam na integracji środowiska kobiet zajmujących się kardiologią interwencyjna, w tym zwiększaniu liczby kobiet kształcących się oraz w tym obszarze.

Celem zespołu #PWIC jest:
Edukacja – stworzenie platformy współpracy naukowej w zakresie zdrowia sercowo-naczyniowego kobiet
Zaangażowanie – opracowywanie nowych inicjatyw mających na celu zainteresowanie lekarzy podjęciem kształcenia w zakresie kardiologii interwencyjnej (zarówno kobiet, jak i mężczyzn)
Współpraca – współpraca z innymi grupami roboczymi AISN, jak i towarzystwami naukowymi w celu szerzenia wiedzy w zakresie zdrowia sercowo-naczyniowego kobiet
Wsparcie – wspieranie zmian w praktyce zawodowej, które promują równość kardiologów i stażystów, mężczyzn i kobiet

Przewodnicząca: dr hab. med. Marta Kałużna-Oleksy
Sekretarz: dr Helena Krysztofiak
Ekspert polski: dr n. med. Bartosz Hudzik
Ekspert zagraniczny: Shilla Banerjee, MD

Członkowie Grupy:
dr Marta Bujak, Aleksandra Gąsecka-van der Pol, dr hab. med.Michał Hawranek, prof.Zenon Huczek, prof.Jacek Kądziela, dr Anna Kwiecień, Wiktor Kuliczkowski, dr n. med. Sylwia Sławek-Szmyt, dr Karolina Szymańska

Grupa Robocza
„Interwencyjne leczenie zwapnień w tętnicach wieńcowych”

Głównym obszarem działalności grupy jest rozwój badań naukowych i klinicznych w dziedzinie leczenia zaawansowanych zmian zwapniałych w tętnicach wieńcowych, a także szersze wdrażanie nowoczesnych strategii terapeutycznych w tym zakresie.

Przewodniczący: dr hab. med. Piotr Kübler
Wiceprzewodniczący: dr Paweł Kralisz
Sekretarz: dr hab. med. Łukasz Lewicki
Mentorzy: prof. Sławomir Dobrzycki, prof. Krzysztof Reczuch

Członkowie grupy:
dr hab. med. Michał Hawranek, prof. Zenon Huczek, prof. Paweł Kleczyński, dr Michał Lesiak, prof. Tomasz Pawłowski, dr hab. med. Łukasz Rzeszutko, dr hab. med. Piotr Waciński, dr hab. med. Wojciech Wańha, dr hab. med. Adrian Włodarczak, dr Michał Wróbel, dr n. med. Wojciech Zimoch, lek. Bartosz Czarniak

Grupa Robocza
„Przewlekłe okluzje tętnic wieńcowych”

Priorytetem działalności grupy jest rozwój badań naukowych w zakresie inwazyjnego leczenia przewlekłych niedrożności tętnic wieńcowych, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i optymalizacji procedur. Dodatkowym zadaniem jest działalność wspierająca i doradcza dla AISN PTK w celu zwiększenia finansowania zabiegów CTO PCI w Polsce oraz prowadzenie programów mentoringowych dla początkujących operatorów.

Przewodniczący: prof. Maksymilian Opolski
Wice-Przewodniczący: dr hab. med. Grzegorz Sobieszek
Sekretarz: dr n. med. Sylwia Iwańczyk
Ekspert polski: prof. Leszek Bryniarski
Ekspert zagraniczny: prof. Emmanouil Brilakis

Członkowie Grupy:
dr n. med. Jakub Drozd, dr n. med. Piotr Kwiatkowski, dr Michał Lesiak, dr n. med. Grzegorz Mężyński, dr n. med. Arkadiusz Pietrasik, dr n. med. Wojciech Skorupski, dr hab. med. Mateusz Tajstra, dr n. med. Bartosz Zięba, dr n. med. Wojciech Zimoch

Grupa Robocza
„Niedomykalność zastawki trójdzielnej”

Najważniejsze cele jakie stawia przed sobą grupa to rozwój badań naukowych z zakresu leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, osiągania optymalnych wyników leczenia, jakości i metod obrazowania, bezpieczeństwa pacjentów oraz stworzenie jednolitych zaleceń w zakresie obrazowania echokardiograficznego. Ważnym zadaniem nad którym będą pracowali członkowie grupy jest stworzenie ogólnopolskiego rejestru zabiegów T-TEER. Członkowie grupy stanowią również ciałem doradczym dla AISN PTK.

Przewodniczący: dr n. med. Adam Rdzanek
Zastępca przewodniczącego: prof. Marek Grygier
Sekretarz: dr n. med. Michał Chmielecki
Mentor – echokardiografia: prof. Piotr Szymański

Członkowie Grupy:
prof. Marcin Fijałkowski, prof. Andrzej Gackowski, dr hab. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr n. med. Agata Markiewicz, dr hab. med. Jerzy Pręgowski, prof. Krzysztof Reczuch, dr hab. med. Piotr Scisło, dr hab. med. Witold Streb, prof. Piotr Suwalski, dr hab. med. Mariusz Tomaniak, dr n. med. Jarosław Trębacz, prof. Wojciech Wojakowski

Grupa Robocza
„Ocena czynnościowa tętnic wieńcowych i mikrokrążenia”

Głównym celem działalności grupy jest rozwój badań w zakresie fizjologii krążenia wieńcowego i nowych technik diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem mikrokrążenia wieńcowego.

Przewodniczący: prof. Krzysztof Milewski
Wice-Przewodniczący: dr hab. med. Mariusz Tomaniak

Członkowie Grupy:
prof. Krzysztof Milewski, dr hab. med. Mariusz Tomaniak, prof. Robert Gil, dr n. med. Jozef Bartunek, dr hab. med. Michał Hawranek, prof. Miłosz Jaguszewski, dr hab. med. Pawel Gasior, dr n. med. Piotr Tyślerowicz, dr n. med. Radosław Liszka, dr n. med. Łukasz Kuźma, dr n. med. Adrian Włodarczak, prof. Zenon Huczek, prof. Marek Grygier

Grupa Robocza
„Leczenie bifurkacji/pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej”

Głównym obszarem działalności grupy jest:

• rozwój działalności popularyzatorskiej, w tym aktualnych informacji na temat leczenia pnia/bifurkacji naczyń wieńcowych,
• rozbudowę istniejących rejestrów oraz/lub stworzenie własnego ogólnopolskiego rejestru leczenia bifurkacji naczyń wieńcowych celem gromadzenia i analizy wysokiej jakości danych na temat bieżącej praktyki klinicznej w warunkach polskich,
• ułatwienie kontaktu pomiędzy ośrodkami specjalizującymi się w leczeniu przezskórnym zwężeń pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Przewodniczący: prof. Paweł Kleczyński
Wice-Przewodniczący: dr Kamil Bujak
Sekretarz: dr n. med. Łukasz Niewiara
Eksperci polscy: prof. Robert Gil, prof. Jacek Legutko, prof. Maciej Lesiak
Ekspert zagraniczny: TBD.

Członkowie grupy:
dr Sławomir Gołębiewski, prof. Michał Hawranek, prof. Zenon Huczek, doc. Łukasz Kołtowski, doc. Łukasz Lewicki, prof. Tomasz Pawłowski, doc. Łukasz Rzeszutko, dr Piotr Tyślerowicz, doc. Adrian Włodarczak

Grupa Robocza
„TAVI – przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej”

Głównym obszarem działalności grupy jest tworzenie przestrzeni dla rozwoju badań naukowych, wymiany doświadczeń, wspierania i wdrażania najlepszych praktyk klinicznych i zabiegowych oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie TAVI.

Przewodniczący: Maciej Dąbrowski
Wiceprzewodniczący: Radosław Parma
Sekretarz: Rafał Wolny
Mentorzy: Dariusz Dudek, Adam Witkowski, Wojtek Wojakowski

Członkowie grupy:
Aleksander Araszkiewicz, Marek Grygier, Michał Hawranek, Zenon Huczek, Paweł Kralisz, Piotr Kubler, Łukasz Lewicki, Marcin Protasiewicz, Bartosz Rymuza, Radosław Targoński, Jarosław Trębacz, Radosław Wilimski

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt