Kalendarz konferencji

02-04.03.2022
THT Poland
02-04.03.2022
20-22.04.2022
Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI)
20-22.04.2022
17-20.05.2022
EuroPCR
17-20.05.2022
Zabrze
25-28.05 2022
XXIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej i Elektroterapii
25-28.05 2022
09-10.06.2022
Peripheral Interventions in Krakow (PINC)
09-10.06.2022
22-24.09.2022
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
22-24.09.2022
New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC)

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt