Kalendarz konferencji

16-18.11.2023
Poznańskie Spotkania Kardiologiczne
16-18.11.2023
13-16.12.2023
New Frontiers in Interventional Cardiology (NFIC)
13-16.12.2023
6-8.03.2024
Transcatheter Heart Team Poland (THT)
6-8.03.2024

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt