Kalendarz konferencji

23-25.09.2021
Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK)
23-25.09.2021
08-10.10.2021
Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Białowieża)
08-10.10.2021
18-20.11.2021
Poznańskie Spotkania Kardiologiczne (Poznań)
18-20.11.2021

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt