Zarząd AISN

Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Marek Grygier

Ustępujący Przewodniczący

Prof. dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Przewodniczący Elekt

Dr hab. n. med. Michał Hawranek

Zarząd

 • prof. UJ, dr hab. n. med. Paweł Kleczyński
 • prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski
 • prof. dr hab. n. med. Maksymilian Opolski
 • prof. CMPK, dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski
 • prof. UW, dr hab. n. med. Marcin Protasiewicz
 • prof. dr hab. n. med. Grzegorz Smolka

Komisja Rewizyjna 

 • prof. dr hab. n. med. Leszek Bryniarski
 • dr hab. med. Paweł Gąsior
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Rakowski
 • prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder
 • dr hab. med. Wojciech Wańha

Komisja Certyfikacji AISN PTK 

 • Prof.  dr hab. n. med. Marek Grygier
 • Dr hab. n. med. Michał Hawranek
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa – Sekcja Kardiologii Dziecięcej PTK

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt