Aplikuj o
certyfikat

Certyfikat samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej

 1. Tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej uzyskać może lekarz specjalista kardiolog będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 3. Czas szkolenia wynosi łącznie co najmniej 12 miesięcy.
 4. Wymagane jest zgromadzenie w ciągu szkolenia minimum 50 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1)lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 5. Wymagane jest obligatoryjnie uczestnictwo w szkoleniach poświęconych wykorzystaniu inwazyjnych technik diagnostycznych (IVUS, FFR), organizowanych w ośrodkach referencyjnych (z akredytacją klasy C), (akredytowane przez AISN PTK). Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z podaniem liczby dni wystawia organizator szkolenia.
 6. W trakcie szkolenia lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 200 angioplastyk wieńcowych – uzyskuje wtedy tytuł samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej na okres 5 lat i otrzymuje stosowny certyfikat.
 7. Dla przedłużenia certyfikatu na kolejne 5 lat konieczne jest spełnienie obu wskazanych punktów łącznie
  (a i b):
  1. wykonanie średnio minimum 75 zabiegów terapeutycznych na rok (375 zabiegów terapeutycznych w ciągu pięciu lat),
  2. uzyskanie średnio 30 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1) lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 8. Jeżeli operator wykona samodzielnie ponad 500 wieńcowych zabiegów terapeutycznych do przedłużenia certyfikatu na kolejne 5 lata wymagane jest uzyskanie średnio 30 punktów rocznie za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK1) lub uzyskanie certyfikatu kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC w danym okresie.
 9. Wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jeżeli lekarz wykonywał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie podpisane przez kierownika danego ośrodka potwierdzające rodzaj i liczbę wykonanych procedur.
 10. Wniosek o przyznanie certyfikatu samodzielnego operatora składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia stwierdzające spełnienie stosownych wymogów:
  1. wniosek o nadanie statusu samodzielnego operatora podpisany przez kierownika pracowni macierzystej lub dwóch samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej posiadających certyfikat samodzielnego operatora AISN PTK, w tym jednego pełniącego funkcję kierownika pracowni akredytowanej przez PTK
  2. kopia dyplomu specjalizacji z kardiologii,
  3. zaświadczenie o liczbie wykonanych zabiegów,
  4. kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK (lub certyfikat kardiologa interwencyjnego EAPCI ESC za dany okres),
  5. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie zastosowania IVUS i FFR 
  6. potwierdzenie dokonania opłaty.
 11. Certyfikat samodzielnego operatora jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK.
 12. Opłata za wydanie certyfikatu wynosi 500 PLN brutto (100 PLN rocznie).

1) Punktacja za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej oraz kongresach rekomendowanych przez AISN PTK:

 • Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – 20 pkt
 • Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 20 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Warszawie (WCCI) – 30 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu – 30 pkt
 • Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Krakowie (NFIC) – 30 pkt
 • Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (EuroPCR, TCT) – 20 pkt
 • Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Augustów) – 10 pkt
 • Poznańskie Spotkania Kardiologiczne (Poznań) – 10 pkt
 • Transcatheter Heart Team Poland: THT Poland (Warszawa, Katowice) – 10 pkt
 • Peripheral Interventions in Krakow (PINC) (Kraków) – 10 pkt
 • Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC) (Katowice) – 10 pkt
 • International Expert to Expert CTO Forum LuCTO (Nałęczów) – 10 pkt
 • WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop (Wrocław) – 10 pkt
 • Lubelska Konferencja Kardiologii Inwazyjnej “Powikłania Zabiegów Interwencyjnych: Zapobieganie i Leczenie” (Kazimierz Dolny) – 10 pkt
 • Inne szkolenia krajowe, które uzyskają akredytację AISN PTK
Pliki do pobrania

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt