Certyfikat operatora pediatrycznego AISN PTK

Aplikuj o
certyfikat

Pediatria kardiologiczna

Za pediatryczną kardiologię inwazyjną uznaje się wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na wykonywanie diagnostycznych cewnikowań serca i przezskórnych zabiegów terapeutycznych, tzw. zabiegów interwencyjnych u pacjentów z wadami wrodzonymi i chorobami serca w wieku od 0 do 18 roku życia. Stanowi także podstawę do wykonywania tych zabiegów  u dorosłych pacjentów z wrodzonymi i strukturalnymi wadami serca.

 1. Tytuł samodzielnego operatora w zakresie dziecięcej kardiologii inwazyjnej może otrzymać lekarz ze specjalizacją z kardiologii dziecięcej, pediatra-kardiolog lub kardiolog będący członkiem Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
 2. Podstawowe szkolenie prowadzone powinno być pod kontrolą kierownika szkolącej pracowni, która uzyskała co najmniej klasę B wg. standardów akredytacyjnych AISN PTK.
 3. W danym ośrodku na jednego szkolącego się powinien przypadać co najmniej jeden samodzielny operator kardiologii inwazyjnej.
 4. Czas szkolenia wynosi 18 miesięcy, w tym czasie lekarz musi wykonać osobiście (pod nadzorem) co najmniej 75 podstawowych przezskórnych zabiegów terapeutycznych, tzw. kardiologicznych zabiegów interwencyjnych u pacjentów w wieku od 0-18 lat, lub starszych pacjentów z wrodzonymi wadami serca. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia  wystawia kierownik pracowni szkolącej.
 5. Wymagane jest podczas szkolenia zgromadzenie podczas szkolenia minimum 30 pkt za uczestnictwo w kongresach kardiologii inwazyjnej rekomendowanych przez AISN PTK*
 6. Wniosek o przyznanie Certyfikatu samodzielnego operatora kardiologii dziecięcej składany jest w systemie PTKCzłonkowie. Do wniosku muszą być dołączone zaświadczenia potwierdzające spełnienie wymogów: kopia dyplomu specjalizacji z kardiologii lub kardiologii dziecięcej, zaświadczenie o liczbie przeprowadzonych zabiegów, kopie certyfikatów uczestnictwa w kongresach oraz zaświadczenie o opłaceniu składek członkowskich PTK.
 7. Certyfikat samodzielnego operatora jest sygnowany przez Prezesa PTK i Przewodniczącego AISN PTK, a jego wydanie jest bezpłatne.
 8. W celu uzyskania kolejnego certyfikatu operatora (przedłużenie) na kolejne 5 lat konieczne jest wykonanie co najmniej 50 zabiegów terapeutycznych na rok.
 9. Wykonanie zabiegów musi być potwierdzone w książce zabiegowej oraz w bazie Ogólnopolskiego Rejestru Procedur Kardiologii Inwazyjnej (ORPKI). Jeśli lekarz wykonał osobiście (pod nadzorem) zabiegi w ośrodkach zagranicznych powinien przedstawić zaświadczenie o liczbie i rodzaju wykonanych zabiegów podpisane przez kierownika  
 10. Jeśli operator wykonał w ciągu ostatnich 5 lat ponad 250 zabiegów interwencyjnych, dla uzyskania przedłużenia certyfikatu nie musi przedkładać zaświadczeń o liczbie przeprowadzanych zabiegów, a jedynie uzyskać co najmniej 20 punktów rocznie.

*Punktacja za uczestnictwo w kongresach kardiologicznych

 1. Międzynarodowy Kongres PTK – 20 pkt
 2. Ogólnopolska Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej PTK – 20 pkt
 3. Zjazd AEPC (Europejskiego Towarzystwa Kardiologii Dziecięcej) – 20 pkt
 4. Warsztaty interwencyjne PICS&AICS (zabiegi u dorosłych i dzieci z wrodzonymi wadami serca w USA) – 20 pkt
 5. Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej we Frankfurcie oraz Mediolanie (u dorosłych i dzieci z wrodzonymi wadami serca) – 20 pkt
 6. Światowy Kongres Kardiologii Dziecięcej (co 4 lata) – 20 pkt
Powiązane pliki

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt