Skład poprzednich Zarządów

2021 – 2023

Przewodniczący: Prof. UM, dr hab. n. med. Marek Grygier

Przewodniczący elekt: Dr hab. n. med. Michał Hawranek
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab n. med. Stanisław Bartuś
Sekretarz: Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Smolka

Członkowie Zarządu:

 • Prof. dr hab. med. Maksymilian Opolski (Skarbnik)
 • Prof. UJ, dr hab. med. Paweł Kleczyński
 • Prof. dr hab. med. Jacek Kusa
 • Prof. dr hab. med. Krzysztof Milewski
 • Prof. dr hab. med. Tomasz Pawłowski
 • Prof. dr hab. med. Marcin Protasiewicz

2019 – 2021

Przewodniczący: Prof. dr hab n. med. Stanisław Bartuś

Przewodniczący elekt: Prof. UM, dr hab. n. med. Marek Grygier
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Sekretarz: Dr hab. n. med. Michał Hawranek

Członkowie Zarządu:

 • Prof. UM, dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 • Dr n. med. Maciej Dąbrowski (Skarbnik)
 • Dr hab. n. med. Zenon Huczek
 • Dr n. med. Paweł Kralisz
 • Prof. dr hab. n. med. Jacek Kusa
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Roleder

2017 – 2019

Przewodniczący: Prof. dr hab n. med. Wojciech Wojakowski

Przewodniczący elekt: Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś, prof. UJ
Przewodniczący ustępujący: Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko
Sekretarz: Dr n. med. Michał Hawranek

Członkowie Zarządu:

 • Dr hab. n. med. Aleksander Araszkiewicz
 • Dr n. med. Jacek Bil
 • Dr n. med. Maciej Dąbrowski (Skarbnik)
 • Dr hab. n. med. Zenon Huczek
 • Dr n. med. Paweł Kralisz
 • Dr hab. n. med. Tomasz Roleder

2015 – 2017

Przewodniczący: Prof. UJ, dr hab. n. med. Jacek Legutko 

Przewodniczący elekt: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała
Sekretarz: Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś

Członkowie Zarządu:

 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak (Skarbnik)
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
 • Dr hab. n. med. Marek Grygier
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
 • Dr n. med. Radosław Parma
 • Dr hab. n. med. Tomasz Pawłowski

2013 – 2015

Przewodniczący: Prof. dr hab. n. med. Andrzej Ochała

Przewodniczący elekt: Dr hab. n. med. Jacek Legutko
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab. n. med. Dariusz Dudek
Sekretarz: Dr n. med. Radosław Parma

Członkowie Zarządu:

 • Dr hab. n. med. Stanisław Bartuś
 • Prof. dr hab. n. med. Zbigniew Chmielak (Skarbnik)
 • Prof. dr hab. n. med. Sławomir Dobrzycki
 • Dr n. med. Marek Grygier
 • Prof. dr hab. n. med. Tomasz Moszura
 • Dr n. med. Tomasz Pawłowski

2011 – 2013

Przewodniczący: Prof. UJ, dr hab. med. Dariusz Dudek

Przewodniczący elekt: Prof. dr hab. med. Andrzej Ochała
Przewodniczący ustępujący: Dr hab. med. Maciej Lesiak
Sekretarz: Dr n. med. Jacek Legutko

Członkowie Zarządu:

 • Dr med. Aleksander Araszkiewicz
 • Dr med. Tomasz Deptuch (Skarbnik)
 • Prof. nadzw. IK Maciej Karcz
 • Dr med. Zbigniew Peruga
 • Dr hab. med. Małgorzata Szkutnik
 • Dr hab. med. Wojciech Wojakowski

2007 – 2011

Przewodniczący: Dr hab. med. Maciej Lesiak

Przewodniczący elekt: Dr hab. med. Dariusz Dudek
Przewodniczący ustępujący: Prof. dr hab. med. Adam Witkowski
Sekretarz: Dr med. Aleksander Araszkiewicz

Członkowie Zarządu:

 • Dr med. Dariusz Ciećwierz
 • Dr med. Tomasz Deptuch (Skarbnik)
 • Dr med. Jacek Legutko
 • Dr med. Paweł Maciejewski
 • Dr med. Andrzej Ochała
 • Dr hab. med. Małgorzata Szkutnik
 • Dr hab. med. Wojciech Wojakowski

2004 – 2007

Przewodniczący: Dr hab. med. Adam Witkowski

Z-ca Przewodniczącego: Dr hab. med. Krzysztof Żmudka
Przewodniczący ustępujący: Dr hab. med. Robert Gil
Sekretarz: Dr hab. med. Jacek Białkowski

Członkowie Zarządu:

 • Dr med. Dariusz Ciećwierz
 • Dr med. Dariusz Dudek (Doradca ds. naukowych)
 • Dr med. Maciej Kośmider (Skarbnik)
 • Dr med. Maciej Lesiak
 • Dr med. Andrzej Ochała

2000 – 2004

Przewodniczący: Dr hab. med. Robert J. Gil

Członkowie Zarządu:

 • Paweł Buszman
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys
 • Marek Dąbrowski
 • Maciej Lesiak
 • Adam Witkowski 

1997 – 2000

Przewodniczący: Dr hab. med. Robert J. Gil

Członkowie Zarządu:

 • Paweł Buszman
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys
 • Marek Dąbrowski
 • Jacek Kubica 

1993 – 1997  

Przewodniczący: Prof. dr hab. med. Witold Rużyłło

Członkowie Zarządu:

 • Paweł Buszman
 • Grażyna Brzezińska-Rajszys
 • Janusz Drzewiecki
 • Marek Dąbrowski 

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt