Nazwa konferencji:
10th Transcatheter Heart Team Conference 2023:
10. Konferencja Przezcewnikowego Leczenia Chorób Strukturalnych Serca 2023

Data rozpoczęcia: 12 marca 2023
Data zakończenia: 14 marca 2023
Lokalizacja: (kraj) Polska
Adres: Vienna House Angelo Katowice, Sokolska 24, 40-086 Katowice
Miasto: Katowice
Organizatorzy:
• Prof. hab. n. med. Andrzej Ochała
• Prof. hab. n. med. Adam Witkowski
• Dr n. med. Radosław Parma
• Dr n. med. Maciej Dąbrowski
Strona internetowa konferencji: www.THTconference.com

OPIS KONFERENCJI
THT to coroczna, międzynarodowa konferencja poświęcona zagadnieniu przezcewnikowego leczenia chorób strukturalnych serca. Jej celem jest utworzenie miejsca wymiany doświadczeń oraz edukacji członków Zespołów Sercowych, a także prezentowanie najnowszych doniesień naukowych oraz osiągnięć technologicznych w tej dziedzinie.
Poprzednie wydania Konferencji THT odbyły się w Warszawie i Katowicach, pod patronatem następujących sekcji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego:
• Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych,
• Sekcji Kardiochirurgii,
• Sekcji Wad Zastawkowych Serca,
• Sekcji Echokardiografii,
• Sekcji Kardiologicznego Rezonansu Magnetycznego i Tomografii Komputerowej
• Sekcji Pielęgniarek i Techników Medycznych

Program Konferencji THT otrzymał akredytację Europejskiej Asocjacji Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych EAPCI.

10 edycja konferencji w odbędzie się w dniach 12-14 marca 2023 roku w Hotelu Vienna House Easy w Katowicach.
Głównymi tematami kongresu będą:
• TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
• TMVI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki mitralnej
• PAVTI: przezcewnikowe leczenia wad zastawki płucnej i trójdzielnej
• LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
• Mechaniczne wspomaganie krążenia
• Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca
• Leczenie udaru niedokrwiennego mózgu za pomocą mechanicznej trombektomii
• Kurs leczenia strukturalnych wad serca dla początkujących: Structural Heart Disease Fellows Course
• Symulacja w edukacji Zespołów Sercowych i Neurologicznych

Pełny program Konferencji THT jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.THTconference.com
Mamy nadzieję, że kongres będzie miejscem łączącym wiedzę oraz pasje wszystkich zespołów leczących pacjentów z chorobami strukturalnymi serca. Serdecznie zapraszamy!

ORGANIZATOR
Siedziba organizatora:
THT Poland, Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa
Kontakt: telefon +48 729 983 282
Email: office@THTconference.com

REJESTRACJA
Forma rejestracji: bezpłatna rejestracja przez stronę internetową THTconference.com
Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej THTconference.com

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt