Konferencja BesdKard, dn. 9-10.11.2023

Zapraszamy Państwa na konferencję Beskidzkiej Akademii Kardiologii i Innowacji Medycznych BesdKard, która odbędzie się 9-10 listopada 2023 roku w Bystrej k. Bielska-Białej.

Ideą Akademii BesdKard jest integracja przedstawicieli środowisk medycznych: kardiologów, kardiochirurgów, inżynierów, naukowców, managerów zdrowia oraz firm sprzętowych i farmaceutycznych w celu optymalnego wykorzystania ich potencjału w poprawie ochrony zdrowia.
Na sesji gościć będą znakomici goście z kraju i zagranicy.

W trakcie konferencji m.in.:
1. warsztaty praktyczne z zakresu:
– diagnostyki obrazowej i czynnościowej choroby wieńcowej
– warsztaty echokardiografii przezprzełykowej z wykorzystaniem symulatora
– warsztaty obrazowania zastawki aortalnej i tętnic wieńcowych oparciu o TK
2. sesje plenarne, w tym:
– nowoczesne leczenie wad strukturalnych serca z perspektywy kardiologa i kardiochirurga
– gorące tematy w kardiologii
– wspólna sesja lekarzy i bioinżynierów na temat innowacji medycznych
– badania kliniczne w medycynie sercowo-naczyniowej
– problemy interdyscyplinarne kardiologów, internistów i lekarzy rodzinnych
– rola wysiłku fizycznego w kardiologii
– chirurgia naczyniowa
– diagnostyka obrazowa serca i naczyń (MRI, TK, SPECT, PET)
– sesja naukowa Politechniki Śląskiej
– parada innowacji medycznych
– prezentacje przypadków klinicznych

Konferencja posiada certyfikację Infarma oraz Polimed

Patronaty honorowe:
– Ministerstwo Zdrowia
– Marszałek Województwa Śląskiego
– Prezydent Miasta Bielsko-Biała
– Starosta Bielski
– Politechnika Śląska

Szczegóły na: https://besdkard.com/

Do Zobaczenia!

Dyrektorzy Konferencji:
prof. dr hab. n. med. Andrzej Bochenek
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Milewski, MBA
prof. nadzw. dr hab. n. med. Piotr Buszman, MBA
Dr n. med. Klaudiusz Komor

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt