Szanowni Państwo

Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Na podstawie pkt. 9.a.10. Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, w imieniu Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) serdecznie zapraszam Państwa do udziału w

Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK z udziałem Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej

które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. (czwartek) w sali konferencyjnej „Grey Room” Centrum Kongresowego ICE przy ul. Marii Konopnickiej 17 w Krakowie.

Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 19:15
Drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 19:30

Ze względu na rangę omawianych spraw bardzo proszę o liczny udział w Zgromadzeniu. Szczególnie zależy nam na obecności Państwa kierowników pracowni kardiologii inwazyjnej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad Zgromadzenia.
 3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 4. Perspektywy realizacji i finansowania świadczeń w zakresie kardiologii inwazyjnej od 1 stycznia 2017 r. – sprawozdanie z negocjacji delegacji Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (D. Dudek, P. Hoffman, J. Legutko) (10 min.).
 5. Nowe regulacje prawne w zawodzie ratownika medycznego szansą na optymalizację postępowania w OZW w fazie przedszpitalnej (J. Ładny, M. Żurowska-Wolak, M. Kopta, T. Rakowski) (10 min.).
 6. Nowe procedury kardiologii inwazyjnej w katalogu NFZ finansowane od 1 stycznia 2017 r. (J. Legutko, D. Dudek, M. Gąsior, M. Gierlotka, Z. Chmielak) (10 min.)
 7. Zmiany zasad finansowania udziału lekarzy w konferencjach przez producentów sprzętu medycznego od 1 stycznia 2017 r. (J. Legutko, W. Wojakowski) (10 min.)
 8. Granty wyjazdowe AISN PTK na EuroPCR, Kongres ESC oraz TCT w roku 2017. (J. Legutko, M. Grygier, Z. Chmielak) (5 min.)
 9. Sprawozdanie z przebiegu certyfikacji operatorów kardiologii inwazyjnej, dyskusja na temat koniecznych oraz oczekiwanych przez członków Asocjacji zmian w zakresie wymogów dla samodzielnych operatorów kardiologii inwazyjnej oraz samodzielnych diagnostów (J. Legutko, S. Bartuś) (15 min.)
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Z wyrazami szacunku,

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko
Przewodniczący AISN PTK

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt