AISN PTK: Ankieta „Kobiety w kardiologii interwencyjnej”

Szanowni Państwo,

zapraszamy zarówno kobiety, jak i mężczyzn do wypełnienia anonimowej ankiety „Kobiety w kardiologii interwencyjnej”, która powstała z inicjatywy Grupy Roboczej AISN PTK „Interwencje sercowo-naczyniowe u kobiet”. Ankieta ma na celu zebranie informacji na temat doświadczeń, perspektyw i wyzwań stojących przed kobietami zajmującymi się kardiologią interwencyjną albo planującymi szkolenie się w tym zakresie.

W ankiecie pojawiają się także pytania dotyczące nieobecności w pracy, wpływu promieniowania jonizującego czy sposobu szkolenia w zakresie kardiologii interwencyjnej, które mogą dotyczyć każdego z nas i wpływać na komfort naszej pracy.

Ankieta ta pozwoli na zdiagnozowanie i podjęcie działań w wybranych obszarach.
Zapraszamy do wypełnienia ankiety!

https://www.surveymonkey.com/r/PZQV8HH

Z pozdrowieniami
Marta Kałużna-Oleksy
Michał Hawranek

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt