Aktualne zalecenia dotyczące leczenia przeciwpłytkowego i hipolipemizującego u pacjentów po interwencjach wieńcowych

Szanowni Państwo,

dobór odpowiedniego leczenia przeciwpłytkowego oraz optymalny czas jego trwania, w różnych populacjach chorych poddawanych przezskórnym interwencjom wieńcowym, stanowi duże wyzwanie dla lekarzy kardiologów, ale nie tylko. Wychodząc naprzeciw, członkowie Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK opracowali zalecenia na podstawie obowiązujących wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, które można wykorzystać w kartach informacyjnych w tej grupie chorych. Dodatkowo ujęte zostały zalecenia dotyczące leczenia hipolipemizującego u pacjentów z potwierdzoną miażdżycową chorobą sercowo-naczyniową.

Zachęcamy gorąco do zapoznania się i korzystania z opracowanego zestawienia wytycznych.

Zarząd AISN PTK

 

Plik do pobrania:

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt