Ankieta: Rejestr chorób zawodowych kardiologów inwazyjnych

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

w imieniu Zarządu AISN PTK chcemy zaprosić Was do udziału w rejestrze chorób zawodowych kardiologów inwazyjnych. Jak powszechnie wiadomo kardiolodzy inwazyjni i personel medyczny naszych pracowni nie znajduje się na liście osób zagrożonych schorzeniami zawodowymi. Jednak lista dolegliwości, z którymi musimy się mierzyć jest długa i wśród nich znajduje się wiele potencjalnie groźnych dla zdrowia i życia chorób.

Z tego też powodu, prosimy Was o wypełnienie poniższej ankiety, a jej wynik przedstawimy Wam możliwie jak najszybciej. Zakładamy również, iż wyniki ankiety będą podstawą do ewentualnych dalszych rozmów z przedstawicielami władzy, celem wpisania kardiologii inwazyjnej na listę profesji zagrożonych specyficznymi chorobami zawodowymi. Rejestr, który udostępnimy będzie anonimowy.

Link do ankiety: https://aisn.pl/ankieta/

Z poważaniem,

Prof. Krzysztof Milewski
Prof. Tomasz Pawłowski
Prof. Wojciech Wojakowski
Prof. Marek Grygier

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt