Call for cases – WAR CHIP during WCCI 2020

Szanowni Państwo!
Drogie Koleżanki i Koledzy!

W dniach 15-17 kwietnia 2020 roku odbędą się kolejne warsztaty WCCI w Warszawie. Nowością w tym roku jest mini kurs dotyczący pacjentów CHIP (Complex and High risk Intervention Program). W codziennej praktyce często mamy do czynienia z pacjentami, którzy wymagają specjalnych technik zabiegowych (rotablacja, litotrypsja, angioplastyka laserowa, systemy LVAD) i które zostaną zaprezentowane przez zaproszonych polskich i zagranicznych ekspertów oraz dodatkowo przedstawione podczas zabiegów na żywo. Wśród zaproszonych gości jest Prof. Flavio Ribichini, aktualny Przewodniczący grupy Euro 4C, promującej techniki i strategie zabiegowe w zabiegach CHIP. Inaugurujący wykład będzie traktował o systemie szkolenia w interwencjach CHIP.

Dodatkowo w trakcie tych mini warsztatów przewidujemy sesję powikłań zabiegów CHIP komentowanych przez zaproszonych ekspertów. W związku z tym zapraszamy Państwa do nadsyłania ciekawych przypadków powikłań zabiegów – krótki opis (do 1/2 strony A4 w formacie Word) proszę przesłać na adres pawtom@gmail.com do dnia 15 marca – Autorzy najciekawszych przypadków zakwalifikowanych do prezentacji, uzyskają darmową rejestrację na WCCI.

Z poważaniem,

Tomasz Pawłowski WAR-CHIP Co-Director
Robert J. Gil WCCI Director
Adam Witkowski WCCI Director

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt