Core Curriculum for Percutaneous Cardiovascular Interventions

Szanowni Państwo,

informujemy, że Komitet Edukacji, Szkolenia i Certyfikacji EAPCI ESC opublikował w Eurointervention zakres wiedzy i wymogi szkoleniowe dla kardiologów interwencyjnych. Jest to ważny dokument, ponieważ podsumowuje zakres dla wymagań lekarzy szkolących się w zakresie kardiologii interwencyjnej, szczególnie tych, którzy planują przystąpienie do egzaminu certyfikacyjnego EAPCI. Zachęcamy do zapoznania się z core curriculum.

https://eurointervention.pcronline.com/article/eapci-core-curriculum-for-percutaneous-cardiovascular-interventions-2020committee-for-education-and-training-european-association-of-percutaneous-cardiovascular-interventions-eapcia-branch-of-the-european-society-of-cardiology

https://www.escardio.org/Sub-specialty-communities/European-Association-of-Percutaneous-Cardiovascular-Interventions-(EAPCI)/Education/core-curriculum-for-percutaneous-cardiovascular-interventions

Zarząd AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt