Kurs stacjonarny z zakresu echokardiografii w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie dn. 24-25.11.2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 24-25 listopada 2022 r. w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie odbędzie się kurs stacjonarny na temat: „Echokardiografia w kwalifikacji i monitorowaniu przezskórnych zabiegów wad zastawkowych serca. Kwalifikacja do przezskórnych zabiegów zastawkowych.” organizowany przez Asocjację Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK we współpracy z Asocjacją Echokardiografii PTK w ramach programu Valve-for-Life.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o rejestrację pod numerem telefonu: 531 555 499 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń). Kurs posiada 25 punktów edukacyjnych Asocjacji Echokardiografii PTK.

Zapraszamy do udziału!

Szczegółowy program:

24.11.2022 (CZWARTEK)

ZABIEGI PRZEZCEWNIKOWE NA ZASTAWCE MITRALNEJ (MITRACLIP, PASCAL)
Prowadzący: prof. Katarzyna Mizia-Stec, prof. Marek Grygier, prof. Andrzej Gackowski

10:00-10:10
Otwarcie
prof. Katarzyna Mizia-Stec, prof. Marek Grygier, prof. Stanisław Bartuś
10:10-10:40
Weryfikacja istotności niedomykalności mitralnej oraz ocena lewej komory.
dr n. med. Danuta Sorysz
10:40-11:20
MitraClip/PASCAL – optymalna morfologia zastawki mitralnej do leczenia przezcewnikowego.
prof. Andrzej Gackowski
11:20-11:50
Morfologia nieoptymalna, ale wykonalna – przykłady.
dr n. med. Piotr Pysz
11:50-12:05
Zabieg MitraClip – prezentacja przypadku.
prof. Marek Grygier
12:05-13:00
Warsztaty praktyczne przy użyciu stacji EchoPack.
dr n. med. Danuta Sorysz

13:00-14:00 Przerwa

ZABIEGI PRZEZCEWNIKOWE NA ZASTAWCE TRÓJDZIELNEJ (TRICLIP)
Prowadzący: prof. Katarzyna Mizia-Stec, prof. Andrzej Gackowski, dr n. med. Danuta Sorysz

14:00-14:20
Anatomia zastawki trójdzielnej w TTE oraz weryfikacja istotności niedomykalności trójdzielnej.
prof. Piotr Szymański
14:20-15:15
Anatomia zastawki trójdzielnej w TEE – ocena morfologii i kwalifikacja do zabiegu systemem TriClip.
prof. Andrzej Gackowski
15:15-15:30
Zabieg TriClip – prezentacja przypadku.
dr n. med. Jarosław Trębacz
15:30-16:30
Anatomia zastawki trójdzielnej – warsztaty praktyczne z zastosowaniem fantomu MrTEEmothy.
prof. Andrzej Gackowski, dr n. med. Danuta Sorysz

25.11.2022 (PIĄTEK)

ZASTAWKA AORTALNA – TAVI I BAV
Prowadzący: prof. Jacek Legutko, prof. Katarzyna Mizia-Stec, dr hab. med. Łukasz Rzeszutko

09:00-10:00
Weryfikacja istotności stenozy aortalnej.
dr n. med. Maciej Stąpór
10:00-10:30
Ocena aparatu aortalnego przed zabiegami BAV i TAVI.
dr n. med. Danuta Sorysz
10:30-10:45
Czy walwuloplastyka aortalna jest jeszcze potrzebna w erze TAVI w 2022 roku?
prof. Paweł Kleczyński
10:45-11:00
BAV – prezentacja przypadku.
dr hab. med. Michał Hawranek
11:00-11:10
Rewaskularyzacja przed TAVI.
prof. Stanisław Bartuś
11:10-12:00
Warsztaty praktyczne z zastosowaniem stacji EchoPack.
dr n. med. Piotr Pysz

12:00-12:30 Przerwa

PRZECIEKI OKOŁOZASTAWKOWE
Prowadzący: dr n. med. Piotr Pysz, dr Agata Markiewicz

12:30-13:00
Weryfikacja istotności przecieków okołozastawkowych.
dr Agata Markiewicz
13:00-13:45
Morfologia i lokalizacja leak a stopień trudności zabiegu.
dr n. med. Piotr Pysz
13:45-14:00
Zabieg zamykania przecieku okołozastawkowego – prezentacja przypadku.
prof. Wojciech Wojakowski

Z poważaniem,

Prof. Marek Grygier
Prof. Stanisław Bartuś

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt