Grant Naukowy AISN PTK dla Dr Tomasza Roledera

Szanowni Państwo,

Z niezmierną przyjemnością informujemy, że laureatem Grantu Naukowego AISN PTK 2016 we współpracy z firmą Abbott został Dr Tomasz Roleder ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, celem realizacji projektu naukowego pod tytułem „„Ocena przebudowy i gojenia się żylnego pomostu wieńcowego po implantacji rusztowania typu ABSORB z pomocą wewnątrznaczyniowej optycznej tomografii koherentnej, spektroskopii światłem blisko podczerwonym i ultrasonografii wewnątrznaczyniowej”.

Wręczenie grantu odbyło się 15 września 2016 na Walnym Zebraniu Członków AISN PTK podczas XX Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w Poznaniu.

Nadrzędnym celem ustanowienia Grantu Naukowego AISN PTK jest promowanie działalności naukowej młodych kardiologów interwencyjnych, którzy nie ukończyli 40 roku życia i posiadają stopień doktora nauk medycznych.

Inicjatywa ta pozwoli na realizację oryginalnego projektu badawczego z zakresu kardiologii interwencyjnej, poświęconego zastosowaniu rusztowania bioresorbowalnego ABSORB w leczeniu interwencyjnym choroby wieńcowej. Przyznawanie grantu odbyło się na drodze konkursu, a nadesłane aplikacje oceniane zostały przez Komisję w składzie: Prezes PTK, Przewodniczący AISN PTK, Przewodniczący Komisji Nauki i Grantów ZG PTK, Przewodniczący oraz członkowie Komisji Zarządu AISN PTK ds. Grantów Naukowych i Stypendiów Wyjazdowych, a następnie recenzowane przez minimum dwóch niezależnych ekspertów. Finansowanie w kwocie 100 000 PLN netto uzyskał pojedynczy projekt badawczy. Czas realizacji Grantu wyniesie 24 miesiące, a formą jego rozliczenia muszą być publikacje w czasopismach posiadających współczynnik oddziaływania (IF).

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Prof. UJ, dr hab. med. Jacek Legutko
Przewodniczący AISN PTK

Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący Komisji Zarządu AISN PTK
ds. Grantów Naukowych i Stypendiów Wyjazdowych

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt