Grupa Robocza AISN PTK „Leczenie bifurkacji/pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej”

Z przyjemnością informujemy, że działalność rozpoczęła grupa robocza AISN PTK dot. leczenia bifurkacji/pnia głównego lewej tętnicy wieńcowej kierowana przez prof. Pawła Kleczyńskiego. Najważniejszymi punktami działalności grupy będzie:

  • rozwój działalności popularyzatorskiej, w tym aktualnych informacji na temat leczenia pnia/bifurkacji naczyń wieńcowych,
  • rozbudowę istniejących rejestrów oraz/lub stworzenie własnego ogólnopolskiego rejestru leczenia bifurkacji naczyń wieńcowych celem gromadzenia i analizy wysokiej jakości danych na temat bieżącej praktyki klinicznej w warunkach polskich,
  • ułatwienie kontaktu pomiędzy ośrodkami specjalizującymi się w leczeniu przezskórnym zwężeń pnia lewej tętnicy wieńcowej.

Przewodniczący: prof. Paweł Kleczyński
Wice-Przewodniczący: dr Kamil Bujak
Sekretarz: dr n. med. Łukasz Niewiara
Eksperci polscy: prof. Robert Gil, prof. Jacek Legutko, prof. Maciej Lesiak
Ekspert zagraniczny: TBD

Członkowie grupy:
dr Sławomir Gołębiewski, prof. Michał Hawranek, prof. Zenon Huczek, doc. Łukasz Kołtowski, doc. Łukasz Lewicki, prof. Tomasz Pawłowski, doc. Łukasz Rzeszutko, dr Piotr Tyślerowicz, doc. Adrian Włodarczak

 

 

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt