Grupa Robocza AISN PTK „Niedomykalność zastawki trójdzielnej”

Uprzejmie informujemy, że rozpoczęła swoją działalność powołana przez Zarząd AISN PTK Grupa Robocza „Niedomykalność zastawki trójdzielnej”. Do współpracy zaproszono możliwie szerokie grono specjalistów z różnych ośrodków w Polsce: kardiologów, kardiologów interwencyjnych, echokardiografistów i kardiochirurgów. W dniu 17.12.2023 odbyło się pierwsze spotkanie członków grupy na którym omawiano sposoby i możliwości raportowania wykonanych zabiegów TEER niedomykalności zastawki trójdzielnej (T-TEER). W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2023 roku ośrodki wykonujące zabiegi T-TEER są zobowiązane do prowadzenie sprawozdawczości w ramach rejestru AISN PTK.

Najważniejsze cele jakie stawia przed sobą grupa to rozwój badań naukowych z zakresu leczenia niedomykalności zastawki trójdzielnej ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji, osiągania optymalnych wyników leczenia, jakości i metod obrazowania, bezpieczeństwa pacjentów oraz stworzenie jednolitych zaleceń w zakresie obrazowania echokardiograficznego. Ważnym zadaniem nad którym będą pracowali członkowie grupy jest stworzenie ogólnopolskiego rejestru zabiegów T-TEER. Członkowie grupy stanowią również ciałem doradczym dla AISN PTK.

Przewodniczący: dr n. med. Adam Rdzanek
Zastępca przewodniczącego: prof. Marek Grygier
Sekretarz: dr n. med. Michał Chmielecki
Mentor – echokardiografia: prof. Piotr Szymański

Członkowie Grupy:
prof. Marcin Fijałkowski, prof. Andrzej Gackowski, dr hab. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, dr n. med. Agata Markiewicz, dr hab. med. Jerzy Pręgowski, prof. Krzysztof Reczuch, dr hab. med. Piotr Scisło, dr hab. med. Witold Streb, prof. Piotr Suwalski, dr hab. med. Mariusz Tomaniak, dr n. med. Jarosław Trębacz, prof. Wojciech Wojakowski

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt