I Zjazd Sekcji Kardiochirurgii PTK

Szanowni Państwo,

Mam zaszczyt zaprosić Państwa na I Zjazd Sekcji Kardiochirurgii PTK, który odbędzie się w dniach 13-15 czerwca 2019 roku w Białymstoku.

Tematyka Zjazdu dotyczyć będzie leczenia choroby wieńcowej, wad strukturalnych serca i naczyń, niewydolności serca i kardiomyopatii przerostowej. Jest to tematyka wspólna zarówno dla kardiochirurgów jak i kardiologów. Wykładowcami będą wybitni specjaliści z obydwu dziedzin. Zjazd ten ma stanowić platformę do dyskusji i szukania najlepszych rozwiązań dla naszych pacjentów i najlepszych kierunków rozwoju dla naszych specjalności.

Do zobaczenia w Białymstoku!

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hirnle

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego I Zjazdu Sekcji Kardiochirurgii PTK. Przewodniczący Sekcji Kardiochirurgii PTK Członek Zarządu Głównego PTK Kierownik Kliniki Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt