Informacja o aktywnościach Grupy Euro4C oraz zaproszenie na 9-th Wrocław Calcified Lesions Advanced Workshop – Wrocław 12-13.01.2023

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

jak już wcześniej informowaliśmy właśnie mija pół roku od wyboru prof. Krzysztofa Reczucha na prezesa Grupy Euro4C w kadencji 2022-2024, któremu przy tej okazji jeszcze raz gratulujemy i cieszymy się, iż Polak stoi na czele tak ważnej grupy roboczej. Jest to kolejny sukces świadczący o rosnącej pozycji polskiej kardiologii interwencyjnej w Europie. Przypominam, iż idea Grupy Euro4C zrodziła się we Wrocławiu podczas 7-th Wroclaw Rotablation Course w 2019 roku. Celem działania grupy jest szeroko pojęta edukacja w zakresie optymalnego leczenia pacjentów ze zwapnieniami tętnic wieńcowych, w tym tych z upośledzoną funkcją lewej komory i/lub ostatnim drożnym naczyniem.

W załącznikach znajdziecie Państwo list skierowany przez prof. K. Reczucha do polskich kardiologów interwencyjnych zachęcający do aktywności w ramach Grupy Euro4C oraz zapraszający na 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop, które odbędzie się we Wrocławiu w dniach 12-13 stycznia 2023.

Pozdrawiam,

Prof. Marek Grygier
Przewodniczący AISN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt