Konferencja 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop, dn. 12-13.01.2023

W dniach 12-13 stycznia 2023 r. odbędzie się we Wrocławiu w trybie hybrydowym Międzynarodowa Konferencja 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop.

Konferencja odbędzie się pod auspicjami EURO4C Group i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

W ramach konferencji odbędzie się konkurs na najciekawszy przypadek angioplastyki zwapniałych zwężeń w tętnicach wieńcowych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi (rotablacja, litotrypsja, aterektomia orbitalna). Pierwszą nagrodą będzie pokrycie kosztów opłaty rejestracyjnej umożliwiającej uczestnictwo w przyszłorocznym EuroPCR w Paryżu (early bird fee).

Preselekcji zgłoszonych przypadków dokona Komisja Kwalifikacyjna i zakwalifikuje najlepsze prezentacje do drugiego etapu Konkursu, którym jest zaprezentowanie przypadku osobiście, podczas finałowej sesji konkursowej realizowanej w trakcie konferencji 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop we Wrocławiu. Zaprezentowane w finale prezentacje zostaną poddane pod głosowanie za pośrednictwem platformy Mentimeter, przy czym do oddania głosu uprawnieni będą wyłącznie uczestnicy konferencji 9-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop (zarówno uczestniczący w formule onsite jak i online).

Szczegółowe informacje, regulamin oraz panel do zgłaszania prac znajduje się pod adresem: https://www.sympomed.pl/wclworkshop

Termin zgłaszania prac: 28.12.2022 r. godzina 23:59 (decyduje data wpływu zgłoszenia).

Termin informacji o wynikach kwalifikacji prac: 31.12.2022 r.

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt