Konferencja „Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej” 6-9.10.2023

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XV Jubileuszową Konferencję „Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej”. Spotkanie odbędzie się w dniach 6-8.10.2023 w Hotelu Warszawa w Augustowie.

Organizatorem logistycznym spotkania jest firma WhyNotTravel wspierana merytorycznie przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Konferencja będzie posiadać formułę hybrydową, czyli w miejscu obrad w hotelu Żubrówka oraz on-line dla osób, które nie mogą uczestniczyć osobiście. Uczestnicy on-line maja możliwość zadawania pytań na bieżąco w formie czatu. W związku z ograniczoną bazą hotelową o uczestnictwie „on-site” decyduje kolejność zgłoszeń.

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej. Konferencję rozpoczniemy sesją poświęconą strukturalnym chorobom serca z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie oraz prezentacją zabiegów live z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku. Ponadto, szeroko dyskutowana będzie problematyka choroby wieńcowej oraz przezskórnych interwencji obwodowych.

Przewidujemy transmisje live kompleksowych zabiegów interwencji wieńcowych. W trakcie zabiegów będą stosowane nowoczesne metody obrazowania wewnątrzwieńcowego oraz aktualne techniki oceny czynnościowej zwężeń. Utrzymana zostanie również formuła prezentacji przypadków klinicznych ciesząca się corocznie dużym zainteresowaniem uczestników. W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie: https://konferencja-kki.pl

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
Kierownik Naukowy Konferencji

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt