Konferencja „Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej” w Augustowie, dn. 7-8.10.2022

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić Państwa na XIV Konferencję „Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej”, która odbędzie się w dniach 7-8 października 2022 r. w Augustowie. Organizatorem logistycznym spotkania jest firma WhyNotTravel wspierana merytorycznie przez Klinikę Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Podobnie jak w roku ubiegłym, Konferencja będzie posiadać formułę hybrydową: wykładowcy i organizatorzy w miejscu Konferencji oraz „on-line”, uczestnicy pozostali „on-line” z możliwością zadawania pytań na bieżąco w formie czatu.

Tematyka konferencji obejmować będzie aktualne zagadnienia z zakresu szeroko pojętej kardiologii interwencyjnej. Konferencję rozpoczniemy sesją poświęconą strukturalnym chorobom serca z udziałem najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie oraz prezentacją dwóch zabiegów live z Kliniki Kardiologii Inwazyjnej USK w Białymstoku. Ponadto, szeroko dyskutowana będzie problematyka choroby wieńcowej oraz przezskórnych interwencji obwodowych.

Przewidujemy transmisje live kompleksowych zabiegów interwencji wieńcowych. W trakcie zabiegów będą stosowane nowoczesne metody obrazowania wewnątrzwieńcowego oraz aktualne techniki oceny czynnościowej zwężeń. Utrzymana zostanie również formuła prezentacji przypadków klinicznych ciesząca się corocznie dużym zainteresowaniem uczestników. W trakcie konferencji swoją wiedzą i doświadczeniem będą dzielić się najwybitniejsi kardiolodzy interwencyjni z Polski.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. Sławomir Dobrzycki
Kierownik Naukowy Konferencji

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt