Konferencja WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop dn. 13-14.06.2024

Drogie Koleżanki i Koledzy,

w dniach 13-14 czerwca 2024 r. odbędzie się we Wrocławiu 10 jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja 10-th WROclaw Calcified Lesions Advanced Workshop.

Konferencja odbędzie się pod auspicjami EURO4C Group i Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK (uczestnicy otrzymają 10 punktów edukacyjnych AISN).

Wszyscy wiemy, że zwapnienia w tętnicach wieńcowych rozpoznajemy coraz częściej – obecnie występują one u około 30% pacjentów poddawanych PCI. Wiemy, że czułość angiografii w rozpoznawaniu zwapnień jest niewystarczająca, wreszcie wiemy, że obecność zwapnień znacznie utrudnia a często uniemożliwia uzyskanie optymalnego wyniku, jeśli nie zastosujemy dedykowanych narzędzi.

Do tych narzędzi zaliczamy już nie tylko balony tnące i aterektomię rotacyjną, ale także litotrypsję, aterektomię orbitalną i techniki laserowe, a wobec dostępności w Polsce od ubiegłego roku wszystkich tych metod nasze doświadczenie w tym względzie i co za tym idzie – możliwości leczenia – są coraz większe. Po raz kolejny nasza konferencja zostanie poświęcona wszystkim wspomnianym narzędziom terapeutycznym ale także szeroko pojętej diagnostyce zwapnień.

W czasie konferencji poza wykładami, jak co roku, zaprezentowane zostaną 4 wymagające zabiegi na żywo transmitowane z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu oraz Kliniki Kardiologii w Bad Krozingen.

Zapraszam do udziału w Konferencji, on-site lub on-line, szczegóły na: https://www.sympomed.pl/10wclworkshop

Prof. Krzysztof Reczuch

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt