Kursy z rotablacji w Białymstoku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w pierwszym półroczu 2022 roku planowane są szkolenia z zakresu aterektomii rotacyjnej w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 24a. Certyfikowane szkolenia typu „hands on” z zakresu rotablacji prowadzone są w KKI od 2008 roku. Szkolenia prowadzone są we współpracy z firmą Boston Scientific. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej pod numerem telefonu: 85 831 84 96 lub email kki@umb.edu.pl (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Terminy:
14-15.03.2022, 4-5.04.2022, 9-10.05.2022, 13-14.06.2022

Prof. Sławomir Dobrzycki

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt