Kursy z rotablacji w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w Pracowni Hemodynamiki Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie planowane są szkolenia z zakresu aterektomii rotacyjnej. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt z sekretariatem Kliniki Kardiologii pod numerem telefonu: 12 400 22 50/51 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń).

Terminy:
19-20 czerwiec
4-5 wrzesień

Zachęcamy kierowników pracowni referencyjnych do przesyłania informacji o planowanych kursach do biura AISN PTK.

Z poważaniem,
Prof. Stanisław Bartuś
Prof. Marek Grygier

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt