Leczenie niedomykalności trójdzielnej – prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej postępowania u pacjentów z niedomykalnością trójdzielną, przygotowanej przez „Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Asocjacją Echokardiografii PTK i Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Link do ankiety: https://forms.gle/RTUp6A9FLZcJgyrAA

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5-7 minut. Państwa udział w ankiecie pozwoli ocenić dostępność do leczenia zabiegowego ciężkiej niedomykalności trójdzielnej i oszacować skalę problemu w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Prof. Marek Grygier

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt