Leczenie niedomykalności trójdzielnej – prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

Gorąco zachęcamy do wypełnienia krótkiej ankiety, dotyczącej postępowania u pacjentów z niedomykalnością trójdzielną, przygotowanej przez „Klub 30” Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego we współpracy z Asocjacją Echokardiografii PTK i Asocjacją Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK.

Link do ankiety: https://forms.gle/RTUp6A9FLZcJgyrAA

Wypełnienie ankiety zajmuje ok. 5-7 minut. Państwa udział w ankiecie pozwoli ocenić dostępność do leczenia zabiegowego ciężkiej niedomykalności trójdzielnej i oszacować skalę problemu w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Prof. Agnieszka Kapłon-Cieślicka
Prof. Marek Grygier

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt