List do Kierowników Pracowni Hemodynamicznych: Wybory nowego Przewodniczącego i Zarządu AISN PTK

Szanowni Państwo
Kierownicy Pracowni Hemodynamicznych,

Choć do końca niezwykle aktywnej kadencji obecnego Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pod przewodnictwem prof. Marka Grygiera pozostało jeszcze osiem miesięcy, to zgodnie ze statutem AISN i wieloletnią tradycją, w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków AISN odbywającego się przy okazji Kongresu WCCI w Warszawie w dniach 19-21 kwietnia 2023, przeprowadzimy kolejne wybory władz naszej Asocjacji.

Po Kongresie PTK zaplanowanym na koniec września 2023 w Poznaniu, zgodnie ze Statutem, swoją działalność rozpocznie nowy Zarząd Asocjacji pod przewodnictwem obecnego Przewodniczącego-Elekta AISN – prof. Michała Hawranka. Działania nowego Zarządu oczywiście poprzedzą wybory zarówno kolejnego Przewodniczącego-Elekta, jak i członków nowego Zarządu. Oczywiście znaczna część aktywnych członków obecnego Zarządu będzie kandydowała ponownie (zgodnie ze statutem istnieje możliwość udziału w Zarządzie przez maksymalnie dwie kadencje), ale gorąca prośba i apel do Państwa – Kierowników Pracowni Hemodynamicznych – o oficjalne zgłaszanie również innych potencjalnych kandydatur do Zarządu (a także na Przewodniczącego-Elekta AISN kadencji 2023-25), znanych Wam rozsądnych osób z „zacięciem” naukowo-organizacyjnym, chcących i gotowych poświęcić swój czas i aktywnie działać na rzecz naszego środowiska. Prosimy o zgłaszanie kandydatur mailowo na adres: biuroaisn@ptkardio.pl w nieprzekraczalnym terminie do 5 marca 2023 r. (niedziela). Oczywiście o tym kto zostanie wybrany do Zarządu zdecydują demokratyczne wybory w trakcie Walnego Zgromadzenia (ale z głosowaniem w formule on-line także dla osób które nie dotrą do Warszawy), na które już teraz zapraszamy. Jednocześnie prosimy o przesłanie wypełnionych i podpisanych formularzy zgłoszeniowych (w załączeniu) oraz CV tych osób.

Przypominamy także, iż warunkiem udziału w wyborach (a także kandydowania) jest bieżące opłacanie składek członkowskich PTK.

Liczymy na Państwa aktywność i znaczną frekwencję w trakcie wyborów…

Z wyrazami szacunku,

Prof. Marek Grygier
Przewodniczący Zarządu AISN PTK

Prof. Michał Hawranek
Przewodniczący Elekt Zarządu AISN PTK

Prof. Stanisław Bartuś
Poprzedni Przewodniczący Zarządu AISN PTK

Biuro Zarządu AISN

Siedziba AISN PTK

Kontakt