Litotrypsja wewnątrzwieńcowa (IVL) refundowana!!!

Szanowni Państwo,

Mam ogromną przyjemność, w imieniu swoim oraz Zarządu AISN, przekazać Państwu doskonałą informację, zarówno dla nas lekarzy jak i naszych pacjentów. Zgodnie z pismem NFZ z dnia 7 lutego 2024 roku (znak sprawy: NFZ-DSZOZ-WLS.4012.328.20232024.44889.MP) litotrypsja wewnątrzwieńcowa została zaliczona do podstawowych metod dekalcyfikacji i zawiera się w procedurze ICD-9: 00.662. Tym samym, litotrypsja wewnątrzwieńcowa ma zastosowanie we wskazaniach przedstawionych w katalogu produktów do sumowania (produkt rozliczeniowy o kodzie 5.53.01.0005004) stanowiącym załącznik nr 1c do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 55/2021/DSOZ z dnia 31 marca 2021 roku tj. możemy ją stosować w przypadku:

a. obecności silnie zwapniałych zmian miażdżycowych w tętnicy wieńcowej, zarówno w tętnicy natywnej, jak i w obrębie neointimy u pacjentów z restenozą w stencie, których nie można poszerzyć cewnikiem balonowym (undilatable plaque) lub uniemożliwiających wprowadzenie cewnika balonowego w obręb zmiany (uncrosiible lesion)
lub
b. obecności silnie uwapnionych zmian miażdżycowych na podstawie koronarografii, ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) lub optycznej tomografii koherentnej (OCT) uniemożliwiającej prawidłowe rozprężenie stentu.

Powyższe stanowisko centrali NFZ zostało rozesłane do wszystkich oddziałów regionalnych i należy je uznać za obowiązujące.

Michał Hawranek
Przewodniczący
Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt