Nagroda AISN PTK za wkład w rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o przyznaniu Panom

Prof. dr hab. med. Andrzejowi Lekstonowi
Prof. dr hab. med. Lechowi Polońskiemu

Nagrody Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
za wkład w rozwój kardiologii interwencyjnej w Polsce

Prof. Marek Grygier
Przewodniczący AISN PTK

Dr hab. med. Michał Hawranek
Przewodniczący-Elekt AISN PTK

Prof. Stanisław Bartuś
Przewodniczący-Ustępujący AISN PRK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt