NFIC 2017 Call for Abstracts

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych na sesję plakatów moderowanych, która odbędzie się w czasie trwania XVIII Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology” w Krakowie. Po raz kolejny patronat nad sesją prac oryginalnych objęło czasopismo „Advances in Interventional Cardiology”. W tym roku do grona jurorów dołączy także redaktor naczelny JACC: Cardiovascular Interventions Prof. David Moliterno. Mamy nadzieję, że proponowana sesja plakatów moderowanych będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa doświadczeń i dokonań naukowych.

Regulamin sesji plakatów moderowanych: 

 1. Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesłanie go drogą elektroniczną na adres: office@nfic.pl w terminie do dnia 31 października 2017 r.
 2. Do prezentacji może zostać zgłoszony abstrakt pracy, która nie została jeszcze opublikowana w pełnym tekście. Natomiast dopuszczalne jest zgłoszenie prac, które będą prezentowane podczas tegorocznych kongresów PTK, ESC, TCT, EuroPCR. Prosimy o podanie ew. miejsca wcześniejszej prezentacji.
 3. Abstrakt powinien mieć maksymalnie 250 słów i zawierać maksymalnie 1 rycinę LUB 1 tabelę. Powinien być ponadto uzupełniony o informacje o Autorach pracy, w tym Autorze prezentującym pracę w przypadku zakwalifikowania jej do prezentacji.
 4. Prace powinny zostać zgłoszone i prezentowane wyłącznie w języku angielskim. Oceny nadesłanych abstraktów będzie dokonywał Komitet Naukowy wyznaczony przez Dyrektorów Warsztatów, a do prezentacji podczas NFIC zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych prac.
 5. O wyniku oceny nadesłanych abstraktów Autorzy zostaną poinformowani elektronicznie do dnia 8 listopada 2017 roku. Wówczas zostaną przesłane szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania plakatu. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają bezpłatną rejestrację na całe Warsztaty NFIC 2017.
 6. Czas prezentacji plakatu to 5 minut + 2 minuty na dyskusję z Jurorami. Prezentacje będą podlegać ocenie Jury wyznaczonego przez Dyrektorów Warsztatów. Wyróżnione prace będą miały możliwość przyspieszonej publikacji w pełnym tekście na łamach „Advances in Interventional Cardiology / Postępów w Kardiologii Interwencyjnej”.

Więcej informacji o warsztatach znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.nfic.pl

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Artur Dziewierz
Z-ca redaktora naczelnego „Advances in Interventional Cardiology”

Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów NFIC

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt