NFIC 2017 Call for Abstracts

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania abstraktów prac oryginalnych na sesję plakatów moderowanych, która odbędzie się w czasie trwania XVIII Międzynarodowych Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „New Frontiers in Interventional Cardiology” w Krakowie. Po raz kolejny patronat nad sesją prac oryginalnych objęło czasopismo „Advances in Interventional Cardiology”. W tym roku do grona jurorów dołączy także redaktor naczelny JACC: Cardiovascular Interventions Prof. David Moliterno. Mamy nadzieję, że proponowana sesja plakatów moderowanych będzie doskonałą okazją do prezentacji Państwa doświadczeń i dokonań naukowych.

Regulamin sesji plakatów moderowanych: 

 1. Zgłoszenie abstraktu następuje poprzez przesłanie go drogą elektroniczną na adres: office@nfic.pl w terminie do dnia 31 października 2017 r.
 2. Do prezentacji może zostać zgłoszony abstrakt pracy, która nie została jeszcze opublikowana w pełnym tekście. Natomiast dopuszczalne jest zgłoszenie prac, które będą prezentowane podczas tegorocznych kongresów PTK, ESC, TCT, EuroPCR. Prosimy o podanie ew. miejsca wcześniejszej prezentacji.
 3. Abstrakt powinien mieć maksymalnie 250 słów i zawierać maksymalnie 1 rycinę LUB 1 tabelę. Powinien być ponadto uzupełniony o informacje o Autorach pracy, w tym Autorze prezentującym pracę w przypadku zakwalifikowania jej do prezentacji.
 4. Prace powinny zostać zgłoszone i prezentowane wyłącznie w języku angielskim. Oceny nadesłanych abstraktów będzie dokonywał Komitet Naukowy wyznaczony przez Dyrektorów Warsztatów, a do prezentacji podczas NFIC zakwalifikowanych zostanie 10 najlepszych prac.
 5. O wyniku oceny nadesłanych abstraktów Autorzy zostaną poinformowani elektronicznie do dnia 8 listopada 2017 roku. Wówczas zostaną przesłane szczegółowe wytyczne dotyczące przygotowania plakatu. Autorzy zakwalifikowanych prac otrzymają bezpłatną rejestrację na całe Warsztaty NFIC 2017.
 6. Czas prezentacji plakatu to 5 minut + 2 minuty na dyskusję z Jurorami. Prezentacje będą podlegać ocenie Jury wyznaczonego przez Dyrektorów Warsztatów. Wyróżnione prace będą miały możliwość przyspieszonej publikacji w pełnym tekście na łamach „Advances in Interventional Cardiology / Postępów w Kardiologii Interwencyjnej”.

Więcej informacji o warsztatach znajdą Państwo na oficjalnej stronie: www.nfic.pl

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Artur Dziewierz
Z-ca redaktora naczelnego „Advances in Interventional Cardiology”

Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
Dyrektor Warsztatów NFIC

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt