Nowe Impact Factor polskich czasopism

Nowe Impact Factor opublikowane za rok 2018:

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej – 1,160

Cardiology Journal – 1,743

Kardiologia Polska – 1,674

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej – 2,882

Archives of Medical Sciences – 2,380

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt