Nowe Impact Factor polskich czasopism

Nowe Impact Factor opublikowane za rok 2018:

Postępy w Kardiologii Interwencyjnej – 1,160

Cardiology Journal – 1,743

Kardiologia Polska – 1,674

Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej – 2,882

Archives of Medical Sciences – 2,380

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt