Ogłoszenie terminu Walnego Zgromadzenia Członków AISN PTK 23.06.2021

Szanowni Państwo,
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,

Gorąco zachęcamy Państwa do obecności na Walnym Zgromadzeniu Członków AISN PTK, w czasie którego zostanie poruszonych szereg ważnych informacji dotyczących certyfikacji operatorów, konferencji naukowych oraz wybór nowego Zarządu i Przewodniczącego-Elekta AISN PTK.

Zarząd AISN PTK zwołuje na dzień 23 czerwca 2021 r. Walne Zgromadzenie Członków AISN PTK („Zgromadzenie”). Pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 9:00, drugi termin, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 9:10.

Zgromadzenie odbędzie się w formie on-line zgodnie z regulaminem zdalnych głosowań przyjętym uchwałą przez Zarządu Głównego PTK przy wykorzystaniu rozwiązań zapewniających w szczególności udział bezpośredni i na żywo Zgromadzeniu, możliwość zachowania tajności, głosowania, gdy takie jest wymagane oraz bezpieczeństwo danych.
Uwaga: Czynne prawo wyborcze posiadają jedynie członkowie, którzy nie zalegają ze składkami członkowskimi. Na stronie PTK Członkowie (https://ptk.gbbsoft.pl) można sprawdzić aktualny stan opłaconych składek.

Proponowany porządek obrad Zgromadzenia:

1. Powołanie Przewodniczącego i Sekretarza Zgromadzenia.
2. Powołanie członków Komisji Skrutacyjnej.
3. Sprawozdanie z działalności Zarządu Asocjacji w okresie kadencji 2019-2021.
4. Wystąpienie Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Asocjacji w okresie kadencji 2019-2021.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom ustępującego Zarządu Asocjacji za okres kadencji 2019-2021.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium ustępującym członkom Komisji Rewizyjnej Asocjacji za okres kadencji 2019-2021.
8. Przedstawienie kandydatur na Przewodniczącego-Elekta na okres kadencji 2021-2023.
9. Głosowanie na Przewodniczącego-Elekta na okres kadencji 2021-2023.
10. Przedstawienie kandydatur na członków Zarządu Asocjacji na okres kadencji 2021-2023.
11. Głosowanie na członków Zarządu Asocjacji na okres kadencji 2021-2023.
12. Przedstawienie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji na okres 2021-2023.
13. Głosowanie na członków Komisji Rewizyjnej Asocjacji na okres 2021-2023.
14. Przedstawienie kandydatury do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
15. Głosowanie na kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
16. Ogłoszenie wyników wyborów do Zarządu Asocjacji na kadencję 2021-2023.
17. Ogłoszenie wyników wyborów do Komisji Rewizyjnej Asocjacji na kadencję 2021-2023.
18. Ogłoszenie wyników wyborów kandydata do Zarządu Głównego PTK w kadencji 2021-2023.
19. Informacja o certyfikacji operatorów oraz nowych zasadach przydzielania punktów akredytacyjnych dla konferencji.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad.

Walne Zgromadzenie Członków AISN PTK odbywać się będzie przy wykorzystaniu dwóch platform. Przekaz audio-wizualny realizowany będzie z wykorzystaniem platformy ZOOM, natomiast system PTK Członkowie (https://ptk.gbbsoft.pl/) będzie służył do oddawania głosów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z wyprzedzeniem z instrukcją głosowania (w załączeniu) i sprawdzenie, czy logowanie do PTK Członkowie nie sprawia kłopotu. Link do ZOOM otrzymają Państwo w późniejszym terminie.

Pozdrawiam,

Prof. Stanisław Bartuś
Przewodniczący AISN PTK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt