Ogłoszenie wyników: Nagroda Naukowa AISN PTK im. Emila Płowieckiego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, że po analizie zgłoszonych wniosków, Nagrodę Naukową im. Emila Płowieckiego ufundowaną przez firmę Balton otrzymuje Pan dr hab. med. Piotr Buszman, prof. nadzw. za pracę na temat: „6-Month Evaluation of a Transcatheter Aortic Valve (Myval) in a Novel Ovine, Supra-Aortic Banding Model” opublikowaną w JACC: Basic to Translational Science 2022 May 11;7(5):486-495 (Impact factor: 9,531).

Serdecznie gratulujemy Laureatowi!

Z wyrazami szacunku,
Członkowie Kapituły Nagrody

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt