Pogłębiaj wiedzę i zaprezentuj wyniki swoich badań w trakcie TCT 2017!

Szanowni Państwo,
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

W dniach 29 października – 2 listopada 2017 roku w Denver, Colorado odbędzie się kolejna edycja międzynarodowej konferencji kardiologii inwazyjnej – TCT. Zarząd AISN PTK ustanowił pięć grantów wyjazdowych w kwocie po 6000 zł dla autorów prac oryginalnych zakwalifikowanych do prezentacji w trakcie konferencji.

Osoby zainteresowane zachęcamy gorąco do przesyłania na adres Biura Zarządu AISN PTK podań o przyznanie grantu przez stronę https://aisn.pl/czlonkostwo/wniosek_o_grant_aisnptk (po zalogowaniu).

Regulamin przyznawania grantów wyjazdowych AISN PTK jest dostępny na naszej stronie internetowej: https://aisn.pl/nauka_i_edukacja/grant_wyjazdowy

Jednocześnie przypominamy, iż Fellows są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija z dniem 31.08.2017 r.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. nadzw. UJ
Przewodniczący AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt