Pol-tako – wieloośrodkowy, ogólnopolski rejestr pacjentów z zespołem takotsubo

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż został uruchomiony wielośrodkowy rejestr pacjentów z zespołem takotsubo, koordynowany przez I Katedrę i Klinikę Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Celem rejestru jest ocena charakterystyki klinicznej pacjentów hospitalizowanych w Polsce z powodu zespołu takotsubo. Dodatkowym celem będzie porównanie obrazu klinicznego i rokowania chorych z zespołem takotsubo w okresie przed wystąpieniem pandemii oraz w trakcie pandemii COVID-19. W rejestrze wezmą udział ośrodki kardiologiczne pełniące 24-godzinny ostry dyżur hemodynamiczny, w tym szpitale jednoimienne.

Anonimowe dane na temat charakterystyki demograficznej i klinicznej chorych, stosowanego leczenia, wyników badań laboratoryjnych, EKG, echokardiografii, koronarografii oraz dotyczące rokowania wewnątrzszpitalnego będą zgromadzone prospektywnie poprzez udostępniony na stronie projektu formularz: pol-tako.pl

W imieniu Koordynatorów zachęcamy do udziału w projekcie.

Pozdrawiamy,
Zarząd AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt