Profesor Adam Witkowski jest kandydatem AISN na Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Szanowni Państwo,
Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy

Zwracam się Do Was o głosowanie na moją kandydaturę podczas wyborów Prezesa-Elekta Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego w kadencji 2017-19. Jestem kardiologiem od ponad 30 lat, a od 2010 roku kierownikiem Kliniki Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej Instytutu Kardiologii w Warszawie. W trakcie swojej kadencji jako Prezes-Elekt, a w kolejnej jako Prezes PTK chciałbym podkreślić na arenie polskiej i międzynarodowej ogromne znaczenie rozwoju naszej specjalizacji. To my, kardiolodzy, przyczyniliśmy się do redukcji umieralności z powodu chorób serca w Polsce, o czym trzeba stale i głośno mówić, szczególnie w kontaktach z decydentami w ochronie zdrowia w naszym kraju. A jest przecież jeszcze wiele do zrobienia, ponieważ choroby układu sercowo-naczyniowego są nadal pierwszą przyczyną zgonów Polaków. Tegoroczne redukcje wyceny procedur kardiologicznych, których niestety nie udało się powstrzymać, są najlepszym przykładem tego, jak bardzo PTK musi starć się o dobre i trwałe kontakty z decydentami i politykami i jak bardzo musi być obecne we wszystkich wydarzeniach i debatach dotyczących systemu ochrony zdrowia. Nie możemy zaprzepaścić osiągnięć polskiej kardiologii, szczególnie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Musimy się nieustannie rozwijać i walczyć o wprowadzanie w naszym kraju innowacyjnych terapii lekowych i sprzętowych, co jest ogromnie ważne w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa.

Tegoroczne redukcje wyceny procedur kardiologicznych, których niestety nie udało się powstrzymać, są najlepszym przykładem tego, jak bardzo PTK musi starć się o dobre i trwałe kontakty z decydentami i politykami i jak bardzo musi być obecne we wszystkich wydarzeniach i debatach dotyczących systemu ochrony zdrowia. Nie możemy zaprzepaścić osiągnięć polskiej kardiologii, szczególnie w leczeniu ostrych zespołów wieńcowych. Musimy się nieustannie rozwijać i walczyć o wprowadzanie w naszym kraju innowacyjnych terapii lekowych i sprzętowych, co jest ogromnie ważne w kontekście szybko starzejącego się społeczeństwa.

Między innymi dlatego od 2015 roku prowadzę usilne starania, by zwiększyć liczbę wykonywanych zabiegów w zwężenia zastawki aortalnej przy pomocy przezcewnikowej implantacji (TAVI). Wady zastawkowe są obecnym priorytetem w Europie, dlatego Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) i Europejska Asocjacja Przezskórnych Interwencji Sercowo-Naczyniowych (EAPCI) usilnie starają się zwiększyć liczbę tych zabiegów w niektórych krajach europejskich, w tym w Polsce. W EAPCI powstała inicjatywa Valve for Life, w Polsce znana jako Zastawka to Życie. Jako koordynator tej kampanii wiem, jak ważne jest budowanie świadomości społeczeństwa na temat leczenia. Nasza kampania dotarła do ponad 11 mln osób i przyczyniła się do zwiększenia liczby zabiegów z 453 do ponad 870 w ciągu 1,5 roku prowadzenia kampanii. W obecnej i kolejnych edycjach tej inicjatywy planujemy przeprowadzić edukacyjne spotkania na Uniwersytetach Trzeciego Wieku oraz dedykowane lekarzom, kardiologom oraz lekarzom pierwszego kontaktu,angażując w to wojewódzkie struktury PTK i lokalnych Koordynatorów.

Nie bez znaczenia będzie również aktywna działalność medialna budująca i ugruntowująca pozytywny wizerunek Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz poszczególnych jego Sekcji w mediach. Moim celem było i jest promowanie polskiej kardiologii, pokazywanie naszych wspólnych sukcesów, ogromnego zaangażowania w tworzeniu jednego z najlepszych systemów opieki nad pacjentami w Europie oraz efektywnej współpracy między różnymi specjalnościami kardiologicznymi. Wszyscy jesteśmy jedną dziedziną medycyny, a w tym poczuciu i atmosferze współpracy budujemy i pokazujemy siłę i znaczenie całej polskiej kardiologii.

Jeżeli zostanę wybrany na zaszczytne stanowisko Prezesa – Elekta PTK, jako temat wiodący mojej kadencji Prezesa PTK w latach 2019-21 chciałbym zaproponować Nowoczesne, przezcewnikowe leczenie chorób strukturalnych serca.  Jest to obszar wiedzy, w którym ogniskuje się współpraca kardiologów zajmujących się kardiologią interwencyjną, diagnostyką obrazową, wadami serca, niewydolnością serca, intensywną terapią kardiologiczną, zaburzeniami rytmu i przewodnictwa serca oraz kardiochirurgów i pielęgniarek. W moim przekonaniu jest to nowe, interdyscyplinarne pole to wspólnego działania.

Pragnę również zająć się pozyskiwaniem środków finansowych dla Towarzystwa poprzez poszukiwanie nowych źródeł finansowania, m.in. poprzez zawarcie długoterminowych umów z firmami farmaceutycznymi i sprzętowymi w celu finansowania grantów naukowych, grantów wyjazdowych, kongresów, konferencji i innych aktywności PTK. Należy także pamiętać, że od 1 stycznia 2018 wyjazdy lekarzy na kongresy będą znacznie utrudnione z uwagi na nowe europejskie regulacje zabraniające firmom indywidualnego wsparcia, co dotknie przede wszystkim młodsze koleżanki i młodszych kolegów, którzy chcieliby zaprezentować wyniki swoich badań. Mocne wsparcie badań naukowych i wyjazdów zagranicznych tych koleżanek i kolegów, którzy mogą zaprezentować wynik swoich prac będzie najważniejszym wynikiem działań wzmacniających finanse Towarzystwa.

Uważam, że możliwość nieustannego rozwoju młodych kardiologów jest niezwykle istotna w dobie prężnie rozwijającej się medycyny. Nieustanna międzynarodowa wymiana doświadczeń pozwoli polskiej kardiologii dotrzymawać tempa światowym technologiom. Musimy wspierać młode talenty w kreowaniu wybitnych specjalistów mających zagwarantować polskiemu społeczeństwu opiekę kardiologiczną najwyższej jakości. I to stawiam jako najwyższy cel swojej prezesury.

Dlatego bardzo Wszystkich Państwa proszę o obecność na Walnym Zgromadzeniu członków PTK w dniu 21 września w Katowicach. To tam rozstrzygną się losy kandydatury na Prezesa-Elekta i kandydatur do Zarządu Głównego PTK.

 

Z wyrazami szacunku

prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski

 

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt