Profesor Adam Witkowski kandydatem AISN PTK na Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Szanowni Państwo,

Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (AISN PTK) na posiedzeniu w dniu 5 kwietnia 2017 roku w Warszawie podjął jednogłośnie uchwałę o zgłoszeniu kandydatury prof. dr hab. med. Adama Witkowskiego na Prezesa-Elekta PTK w kadencji 2017-2019.

 

 

Profesor Adam Witkowski jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego od ponad 20 lat. W latach 2004-2009 pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Interwencji SercowoNaczyniowych PTK (SISN PTK). W latach 2009-2011 prof. Witkowski był członkiem Zarządu Głównego PTK, pełniąc jednocześnie funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Inicjatyw Klinicznych przy Zarządzie Głównym PTK. W latach 2011-2013, pełnił funkcję Sekretarza Zarządu Głównego PTK. W latach 2011-2014 był zastępcą przewodniczącego Fellowship Committee EAPCI ESC, a w kadencji 2014-2016 przewodniczącym Fellowship Committee EAPCI ESC. W bieżącej kadencji 2016-2018 prof. Witkowski jest przewodniczącym Valve for Life Committee EAPCI ESC.

Profesor Adam Witkowski swoim wybitnym dorobkiem naukowym oraz wieloletnią działalnością edukacyjną i społeczną na rzecz rozwoju polskiej kardiologii zjednał sobie powszechny szacunek i uznanie całego środowiska, nie tylko członków AISN PTK. Znalazło to wyraz w przyznaniu mu głosem środowiska kardiologów interwencyjnych Nagrody Andreasa za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne
oraz zawodowe oraz NFIC Achievement Award.

Za szczególnie ważne osiągnięcia prof. Adama Witkowskiego uważamy te związane z kształceniem młodych adeptów kardiologii inwazyjnej. Współorganizowane przez niego warsztaty WCCI (Warsaw Course of Cardiovascular Interventions) cieszą się uznaniem lekarzy z Polski oraz Europy, ze względu na ogromną wartość dydaktyczną. Asocjacja Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Z poważaniem,

Zarząd AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt