PTK: Spotkanie kardiologów inwazyjnych z Zarządem AISN PTK, Radą Konsultacyjną AISN PTK i Zarządem SZKI

Szanowni Państwo,
Członkowie AISN PTK,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Członków AISN PTK poświęcone istotnym problemom dotyczącym przyszłości zawodu kardiologa inwazyjnego w Polsce:

• bezpieczeństwa prawnego kardiologa inwazyjnego,
• europejskiej certyfikacji kardiologów inwazyjnych,
• możliwości realizacji procedur kardiologii inwazyjnej w Polsce,
• propozycji zmian w kardiologii inwazyjnej.

Spotkanie odbędzie się dnia 21 września 2017, w godzinach 14.00 – 15.15, w Sali Audytoryjnej Muzeum Śląskiego w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1. Ze względu na wagę poruszanych tematów spotkanie obejmie jednocześnie zebranie Kierowników polskich pracowni hemodynamicznych, członków AISN PTK oraz SZKI.

Poniżej oraz w załączeniu przesyłamy program spotkania. Prosimy o Państwa obecność, Wasz głos jest niezwykle ważny.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. n. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Prof. dr hab. n. med. Robert Gil
Dr hab n. med. Aleksander Żurakowski

w imieniu
– Zarządu Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,
– Rady Konsultacyjnej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK
– Zarządu Stowarzyszenia Zawodowego Kardiologów Inwazyjnych

PROGRAM SPOTKANIA

Prowadzenie:
Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJPrzewodniczący AISN PTK
Prof. dr hab. med. Robert GilPrzewodniczący Rady Konsultacyjnej AISN PTK
Dr hab. med. Aleksander ŻurakowskiPrezes SZKI

14.00-14.45
Prof. dr hab. med. Justyna ZajdelDyrektor Instytutu Prawa Społecznej Akademii Nauk, Kierownik Studiów Podyplomowych Uniwersytetu Medycznego w Warszawie
Kluczowe elementy bezpieczeństwa prawnego kardiologa inwazyjnego: uzyskiwanie zgody pacjenta na zabieg, prowadzenie dokumentacji medycznej.

14.45-14.50
Prof. dr hab. med. Dariusz Dudek
Certyfikat kardiologii inwazyjnej EAPCI ESC

14.50-15.05
Prof. dr hab. med. Wojciech Wojakowski, dr hab. med. Stanisław Bartuś, prof. UJ, dr hab. med. Aleksander Żurakowski, dr hab. med. Krzysztof Milewski
Aktualne warunki realizacji procedur kardiologii inwazyjnej w Polsce z perspektywy operatorów i ośrodków – co zrobić, aby zmienić sytuację na lepszą?

15.05-15.15
Prof. dr hab. med. Adam Witkowskikandydat na Prezesa Elekta PTK 2017-2019
Kardiologia inwazyjna w Polsce: Co osiągnęliśmy i dokąd zmierzamy?

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt