Punkty edukacyjne za udział w konferencjach akredytowanych przez AISN PTK

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Informuję uprzejmie, że Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, działając w oparciu o zapis punktu 7 załącznika nr 1 do Wymogów Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa  Kardiologicznego dla uzyskania tytułu  samodzielnego diagnosty i samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz akredytacji ośrodka kardiologii inwazyjnej w Polsce (Kardiol. Pol. 2013;71:1332-1336), podjął uchwałę o przyznaniu po 10 pkt edukacyjnych za udział w następujących konferencjach, które minimum trzy razy uzyskały akredytację AISN PTK:

• Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej (Białowieża) – 10 pkt
• Jesienne Spotkanie Kardiologów (Poznań) – 10 pkt
• Transcatheter Heart Team Poland: THT Poland (Warszawa, Katowice) – 10 pkt
• Peripheral Interventions in Krakow (PINC) (Kraków) – 10 pkt
• Obrazowanie i interwencje w strukturalnych chorobach serca i naczyń (ISIIC) (Katowice) – 10 pkt

Przypominamy listę pozostałych konferencji, za udział w których można uzyskać punkty edukacyjne niezbędne przy ubieganiu się o uzyskanie certyfikatu samodzielnego operatora kardiologii inwazyjnej oraz samodzielnego diagnosty:

• Kongres Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) – 20 pkt
• Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – 20 pkt
• Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Warszawie (WCCI) – 30 pkt
• Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Zabrzu – 20 pkt
• Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej w Krakowie (NFIC) – 30 pkt
• Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (EuroPCR) – 20 pkt
• Międzynarodowe Warsztaty Kardiologii Inwazyjnej (TCT) – 20 pkt

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. med. Jacek Legutko, prof. UJ
Przewodniczący AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt