Rejestr chorób zawodowych kardiologów inwazyjnych – prośba o wypełnienie ankiety

Szanowni Państwo,

na początku roku udostępniliśmy dla członków AISN anonimową ankietę on-line, która dotyczyła występowania chorób zawodowych wśród kardiologów inwazyjnych oraz narażenia ich na skutki promieniowania RTG. Wstępne wyniki ankiety, uzupełnionej przez 236 członków AISN, prezentowane były podczas konferencji WCCI w Warszawie przez naszego kolegę profesora Tomasza Pawłowskiego. Analiza ankiet wykazała zbliżony do wcześniej opublikowanych danych rozkład schorzeń wśród kardiologów inwazyjnych w Polsce. Przeważały głównie schorzenia układu kostno-stawowego, w tym dyskopatia lędźwiowa. W dość dużym odsetku koledzy zgłaszali problemy z układem wzroku. Oczywiście istniały zależności pomiędzy występowaniem tych schorzeń, a czasem trwania kariery kardiologa inwazyjnego, czy ilością wykonywanych procedur.

W związku z powyższym, Zarząd AISN podjął decyzję o kontynuowaniu niniejszej ankiety, która będzie dostępna na stronie AISN do końca września br. Bardzo prosimy zatem wszystkich członków AISN, którzy do tej pory nie wypełnili ankiety o jej uzupełnienie, jak również o poinformowanie o ankiecie koleżanki i kolegów z pracowni hemodynamiki. Pozyskane dane posłużą do przygotowanie publikacji, jak również będą stanowić podstawę w negocjacjach z MZ w sprawie uznania środowiska kardiologów inwazyjnych, jako grupy zagrożonej schorzeniami zawodowymi.

Link do ankiety: https://aisn.pl/ankieta/

Z poważaniem,

Prof. Krzysztof Milewski
Prof. Tomasz Pawłowski
Prof. Wojciech Wojakowski
Prof. Marek Grygier

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt