Research Priorities in CVD!

Szanowni Państwo,

ERA-CVD (European Research Area Network – Cardiovascular Diseases), organ powołany przez Komisję Europejską, zbiera – w porozumieniu z Europejskim Towarzystwem Kardiologicznym – w maju 2019, w sposób systemowy opinie środowisk związanych z kardiologią i badaniami naukowymi w medycynie serca i naczyń (ale także lekarzy, organizacji pacjentów, etc.) dot. określenia preferencji w zakresie kierunków dalszych badan w obszarze CVD.
Załączam dokument, który właśnie się ukazał (jest on skierowany także do polityków, organizacji pacjentów, inwestorów, etc.), mający stanowić “snapshot” aktualnego stanu pola CVD research, oraz link do anonimowej ankiety (do wypełnienia ankiety, co zajmuje 5-10 min, nie jest konieczne zaznajamianie się z samym dokumentem, można także wpisać w wyszukiwarce internetowej słowa “ERA CVD strategic survey” i nastąpi przekierowanie do ankiety).
Liczba głosów z każdego kraju jest monitorowana i będzie pokazywana w dokumencie, który powstanie na podstawie ankiety.
Jest to tez pewnego rodzaju przygoda/zabawa intelektualna, gdyż jesteście Państwo pytani jak rozdzielilibyście, w trzech wybranych przez siebie obszarach, 10 mln Euro na badania naukowe.
Bardzo proszę o Państwa pomoc w sprawieniu, aby moc naszego środowiska przełożyła się na moc głosu z Polski, aby miał on realne znaczenie przy określeniu kierunków finansowania dalszych badan w kardiologii – dotyczyć to będzie nie tylko finansowania ze środków publicznych, ale także fundacji i konsorcjów typu Wellcome Trust, BHF, etc.

“Research Priorities in CVD – Twój głos ma znaczenie!”

Z wyrazami szacunku,

Prof. UJ dr hab. med. Piotr Musiałek
ESC Research and Grants Committee
ESC Congress Programme Committee”

zał. 1. ERA-CVD_Strategic Research Agenda_MAY-2019-FINAL

zał. 2. link do ankiety

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt