Sprawozdanie Zarządu oraz podsumowanie Przewodniczącego AISN PTK kadencji 2015-2017

Szanowni Członkowie AISN PTK!
Koleżanki i Koledzy!

Wraz z zakończeniem działalności Zarządu AISN PTK w kadencji 2015-2017 przesyłam do Państwa rąk sprawozdanie z podjętych w ostatnich dwóch latach wyzwań i osiągnięć Asocjacji, opublikowane na łamach „Kardiologii Inwazyjnej”.

Przedstawiony dorobek był możliwy dzięki ogromnej aktywności członków Zarządu i Rady Konsultacyjnej AISN PTK, czynnej pomocy Prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Państwa codziennej pracy jako kardiologów inwazyjnych. W takim gronie i dzięki okazanemu wsparciu, służba na rzecz naszego środowiska była dla mnie najwyższym wyróżnieniem.

Tych z Państwa, którzy będą uczestniczyć w Kongresie PTK w Katowicach, zapraszam do licznego udziału w sesjach i spotkaniach dedykowanych dla kardiologów inwazyjnych, wyszczególnionych w skróconym programie.

Szczególnie gorąco zachęcam do udziału w Walnym Zgromadzeniem Członków AISN PTK, podczas którego przedstawimy szczegółowy raport z prac Zarządu, wręczymy kolejny Grant naukowy AISN PTK 2017, ogłosimy konkurs na Grant AISN PTK na dofinansowanie stypendium zagranicznego w renomowanym ośrodku kardiologii inwazyjnej, przedstawimy niezwykle ważną dla całego środowiska inicjatywę Rejestru chorób zawodowych wśród kardiologów inwazyjnych, a na zakończenie z radością i optymizmem przekażę stanowisko Przewodniczącego AISN PTK Panu Profesorowi Wojciechowi Wojakowskiemu. Początek o godz. 8:45.

Drugim kluczowym dla Asocjacji wydarzeniem w dniu jutrzejszym jest Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków PTK, podczas którego wybrany zostanie Prezes Elekt PTK oraz członkowie Zarządu Głównego PTK w kadencji 2017-2019. Państwa głosy oddane w tych wyborach, będą mieć bardzo istotne znaczenie dla dalszych losów i rozwoju kardiologii w Polsce. Jeszcze raz zachęcamy gorąco do głosowania na prof. Adama Witkowskiego – kandydata na Prezesa Elekta PTK zgłoszonego i popieranego przez AISN PTK. Jesteśmy przekonani, że właśnie teraz jego ogromna wiedza, doświadczenie i zaangażowanie w pracę są potrzebne całemu polskiemu środowisku kardiologicznemu, a nie tylko kardiologom inwazyjnym. Początek Walnego Zgromadzenia o godz. 15.45.

W imieniu całego Zarządu AISN PTK w kadencji 2015-2017 przesyłam gorące podziękowanie za Państwa wsparcie i współpracę. A nowemu Zarządowi życzę wielu sukcesów i dalszego rozwoju kardiologii inwazyjne w Polsce.

Z wyrazami szacunku,

Dr hab. n. med. Jacek Legutko,
prof. nadzw. UJ
Przewodniczący AISN PTK w kadencji 2015–2017

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt