Stypendium wyjazdowe na staż zagraniczny w kardiologii inwazyjnej

Szanowni Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych PTK,
Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z przyjemnością informujemy, że AISN wprowadza nowy typ grantu, o który można ubiegać się w drodze konkursu. Do corocznego grantu naukowego i grantów wyjazdowych na najważniejsze konferencje dołączyliśmy ofertę grantu-stypendium wyjazdowego na staż zagraniczny z zakresu interwencyjnego leczenia choroby wieńcowej i/lub chorób strukturalnych serca.

AISN zamierza dofinansować kwotą 10 tys. euro wyjazd na co najmniej 6-miesięczny staż w wybranym przez kandydata referencyjnym ośrodku zagranicznym. Celem pobytu stażowego może być nabycie umiejętności praktycznych lub prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, które nie ukończyły 40 roku życia i posiadają tytuł doktora nauk medycznych.

Szczegółowe informacje (regulamin grantu, wniosek do pobrania i sposób jego złożenia) można uzyskać na stronie internetowej AISN  pod adresem: http://www.aisn.pl/nauka_i_edukacja/stypendium_zagraniczne

Ważne! Okres składania wniosków na obecny rok mija w dniu 31.10.2017.

Serdecznie zapraszamy młodych adeptów kardiologii interwencyjnej do składania wniosków!

Z wyrazami szacunku,

Prof. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący AISN

Prof. Jacek Legutko
Ustępujący Przewodniczący AISN

Doc. Zenon Huczek
Komisja Grantów AISN

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt