Transcatheter aortic valve implantation for failed surgical and transcatheter prostheses.

Ponad 15-letnie doświadczenie i wyniki dużych badań obserwacyjnych, na podstawie których tworzone są wytyczne, wskazują na bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów przezcewnikowej implantacji „zastawki w zastawkę” (ViV-TAVI, valve-in-valve transcatheter aortic valve implantation), zmniejszając tym samym potrzebę reoperacji u pacjentów wysokiego ryzyka. Oczekuje się, że liczba zabiegów ViV-TAVI w Polsce, szacowana na około 2% wszystkich przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej w 2020 roku, będzie rosła. Niniejszy dokument ma na celu przegląd aspektów proceduralnych ViV-TAVI, w tym odpowiednich metod planowania przedzabiegowego, sposobów optymalizacji wyników hemodynamicznych i ograniczania ryzyka okluzji tętnic wieńcowych. Dokument zawiera również wstępny przegląd wskazań i wytycznych dotyczących ponownego zabiegu TAVI (re-do TAVI) u pacjentów ze zdegenerowanymi zastawkami przezcewnikowymi.

Artykuł jest dostępny tutaj: https://journals.viamedica.pl/kardiologia_polska/article/view/KP.a2023.0131/72027

Zenon Huczek i Marek Grygier
w imieniu współautorów

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt