Transcatheter Heart Team 2019

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VI edycji konferencji Transcatheter Heart Team 2019. THT jest miejscem wymiany doświadczeń między Zespołami Sercowymi zajmującymi się nowoczesnym, przezcewnikowym leczeniem pacjentów z chorobami strukturalnymi serca w Polsce i Europie. To coroczne wydarzenie skupia uwagę wybitnych operatorów, specjalistów klinicznych oraz ekspertów ochrony zdrowia. Przedmiotem rozmów są możliwości, kierunki rozwoju oraz dostępność innowacyjnych metod leczenia w Europie Środkowej i Wschodniej.

Głównymi tematami poruszanymi w trakcie Konferencji będą:

 • TAVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki aortalnej
 • TMVI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki mitralnej
 • PAVTI: przezcewnikowe leczenie wad zastawki płucnej i trójdzielnej
 • LAAC: przezcewnikowe zamknięcie uszka lewego przedsionka
 • Nowoczesne metody obrazowania w chorobach strukturalnych serca
 • Przezcewnikowe leczenie udaru niedokrwiennego mózgu

Program i rejestracja: thtconference.com

Serdecznie zapraszamy do czynnego udziału w konferencji. Jesteśmy przekonani, że dzięki zaplanowanym wykładom oraz Państwa doświadczeniu, konferencja poszerzy wiedzę oraz umocni współpracę środowiska medycznego dla dobra pacjentów z chorobami strukturalnymi serca.

Z wyrazami szacunku,
Dyrektorzy Konferencji THT Poland 2019

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt