Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Na podstawie pkt. 9.a.10. w zw. z pkt 6.3, 6.4 i 6.5 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) uprzejmie informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 24, sala “GALAXY 2+3”) w ramach Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „WCCI” odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN PTK („Zgromadzenie”).

Zgodnie z pkt. 9.a.12 Statutu PTK:
pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 8:00
drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 8:15.

Proponowany porządek obrad zostanie przesłany w najbliższych dniach.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący AISN PTK

  Share on facebook
  Share on twitter
  Share on linkedin
  Share on email

  Biuro Zarządu AISN

  Siedziba AISN PTK

  Kontakt