Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN

Szanowni Państwo
Członkowie Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych
Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego

Na podstawie pkt. 9.a.10. w zw. z pkt 6.3, 6.4 i 6.5 Statutu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („PTK”) Zarząd Asocjacji Interwencji Sercowo – Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego („AISN PTK”) uprzejmie informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 r. (czwartek), w Hotelu Airport Okęcie w Warszawie (ul. Komitetu Obrony Robotników 24, sala „GALAXY 2+3”) w ramach Warsztatów Kardiologii Interwencyjnej „WCCI” odbędzie się Walne Wyborcze Zgromadzenie Członków AISN PTK („Zgromadzenie”).

Zgodnie z pkt. 9.a.12 Statutu PTK:
pierwszy termin Zgromadzenia wyznaczono na godzinę 8:00
drugi termin Zgromadzenia, na wypadek braku quorum, wyznaczono na godzinę 8:15.

Proponowany porządek obrad zostanie przesłany w najbliższych dniach.

Z wyrazami szacunku,

Prof. dr hab. n. med. Wojciech Wojakowski
Przewodniczący AISN PTK

    Biuro Zarządu AISN

    Siedziba AISN PTK

    Kontakt